Bardzo prosze o sprawdzenie loga


(Andrzejmazurkiewicz) #1

Problem polega na braku możliwości odpalenia internetu. Komputer w “dymku” informuje, że mam zainfekowany komputer. Raport z Pandy podał:

Zdarzenie Status Lokalizacja Adware:adware/spysheriff Nie wyleczalny C:\WINSTALL.EXE

Adware:adware/msctl32 Nie wyleczalny C:\WINDOWS\SYSTEM32\msctl32.dll Adware:adware/spysheriff Nie wyleczalny C:\winstall.exe Adware:adware/isearch Nie wyleczalny C:\WINDOWS\tool2.exe Adware:adware/secure32 Nie wyleczalny C:\WINDOWS\secure32.html Adware:adware/downloadware Nie wyleczalny Windows Registry Adware:Adware/Secure32 Nie wyleczalny C:\WINDOWS\secure32.html Adware:Adware/SpySheriff Nie wyleczalny C:\loader.exe Virus:Trj/Delf.PR Zdezynfekowany C:\Program Files\PestPatrol\Quarantine\20051211123407.zip[alg.exe]

Virus:Eicar.Mod Nie wyleczalny C:\Program Files\PestPatrol\Help.chm[HowCanITestDetection.html] Adware:Adware/SpySheriff Nie wyleczalny C:\Documents and Settings\Tata\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\2HZO1CJE\loadadv588[1].exe

Istniejące wirusy. Nie wyleczalny C:\Documents and Settings\Tata\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\2HZO1CJE\web[1].exe

Adware:Adware/Secure32 Nie wyleczalny C:\Documents and Settings\Tata\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\2P8FYTQ5\secure32[1].htm

Nie potrafię sobie z tym poradzić. Czy ktoś może mi pomóc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:59:16, on 2005-12-11

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\services.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Wincmd\Wincmd32.exe

c:\Program Files\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lsi.lublin.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20002\services.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

O1 - Hosts: 65.120.116.172 mini.aimster.com

O1 - Hosts: 65.120.116.173 lite.aimster.com

O1 - Hosts: 65.120.116.174 www.aimster.com

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsync] C:\WINDOWS\System32\wwkryk.exe reg_run

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20002\services.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Gutek) #2

Zenek Rolnik odpuść sobie log-i

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

wszystkie niewyleczlne ręcznie usuwasz pliki. Zastosuj Usuwanie tapety SpySheriff

nie powinien się pojawić ten wpis

  1. Start do trybu awaryjnego i usunięcie tej linijki przez HijackThis.

  2. Następnie - UWAGA! - reset kompa do Konsoli Odzyskiwania z CD XP wg TEJ instrukcji i resauracja pliku Windows komendą:

EXPAND X:\i386\USERINIT.EX_ C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

X - tu wpisujesz swoją literkę CD-ROMu.