Bardzo proszę o sprawdzenie loga

  1. Wyłanczasz przywracanie sysa

  2. Lecisz do awaryjnego

  3. Fixujesz w hijacku wpisy

  4. Pliki, foldery na czerwono usuwasz ręcznie

  5. Daj loga jak będzie po wszystkim =]

Poczytaj jeszcze o Optymalizacji Xp

Zrób skana Ewido po update =]

I możesz wgrać Sp2

Masz na kompie jeszcze Firebird ?? Jak nie to usuń:

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz usługi Firebird Guardian i Firebird Server następnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz FirebirdGuardianDefaultInstance i FirebirdServerDefaultInstance => Ok i zresetuj komputer

Na przyszłość pisz jaki jest powód zamieszczenia loga

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

dobra zrobiłam tak jak było napisane przez kuz5 i chciałabym wiedzieć czy teraz jest ok a prosiłam o sprawdzenie bo mi avast znalazł win32 CTX

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:42:34, on 2006-03-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\VTtrayp.exe

C:\WINDOWS\System32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

C:\WINDOWS\System32\semwltray.exe

C:\Program Files\Acceleration Software\Anti-Virus\stopsignav.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\WINDOWS\System32\setrysvc.exe

C:\WINDOWS\System32\semwltry.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Wireless Manager\GCXXManager.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\WITEK\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.206club.net/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: Pasek Webfilter - {75CD0BC5-E317-449C-9FF6-4986B3D48F64} - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\PAKIEGUI.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GCXX-Manager-Class] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Wireless Manager\GCXXManager.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\System32\semwltray

O4 - HKLM\..\Run: [webscan] "C:\Program Files\Acceleration Software\Anti-Virus\stopsignav.exe" -k

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Firewall.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Housecall ActiveX 6.5) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A8F4901A-CF32-44BC-8D44-6688CDB23ED2}: NameServer = 172.16.1.1,172.16.2.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - Unknown owner - d:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe (file missing)

O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - Unknown owner - d:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe (file missing)

O23 - Service: Sony Ericsson Wireless LAN Tray Service (setrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\setrysvc.exe

No log jest ok

Zadałem ci pytanie (to czysta kosmetyka)

Jak nie masz to usun te resztki

nie mam i już usunełam te resztki dzięki za pomoc a i powiedz mi co to jest sp2 jeśli service pack 2 to mam go

To jest właśnie Service Pack 2 =]

A w logu jak byk pisze :

Czyli masz SP1 =]

hm…ale ja go instalowałam chyba sam nie wyparował ale mogę zaitstalować :smiley: i tak mu już nic nie zaszkodzi

Nie móg sobie ot tak wyparować :stuck_out_tongue:

Tutaj znajdziesz SP2 jeśli chcesz zainstalować.

wyparował i już dzięki za pomoc już ściągam i instaluje :slight_smile: