Bardzo proszę o sprawdzenie logów - strony nie ładują się


(Namtih86) #1

Otórz pierwszy raz w życiu złapałem wirusa. Do tej pory jakoś udawało mi się od nich uciekać, ale nie tym razem.

Wirus, którego miałem, nazywał się DR/Delphi.Gen i usunąłem go Avirą Premium. Jednak chyba razem z tym wirusem zainstalował się jakiś inny śmieć (moim zdaniem do rejestru), oto, co mi pokazuje jak przeglądać chcę strony w necie, ale również katalogi na dysku lokalnym.

A tutaj macie log z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:10:11, on 2008-07-25

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\Program Files\HPQ\IAM\bin\asghost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\AVWEBGRD.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

F:\Program Files\Sound Volume Hotkeys\SoundVolumeHotkeys.exe

F:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\BandwidthMeterPro\BWMeterPro.exe

F:\Program Files\PLAY\PLAY.exe

C:\PROGRA~1\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE

c:\program files\avira\antivir personaledition premium\avcenter.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avscan.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [url="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"]http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157[/url]

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = [url="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"]http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157[/url]

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = [url="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"]http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896[/url]

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = [url="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"]http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896[/url]

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [url="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"]http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157[/url]

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = [url="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843"]http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843[/url]

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = [url="http://www.lightscribe.com/go/videos/QuickDemo"]http://www.lightscribe.com/go/videos/QuickDemo[/url]

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=f:\progra~1\YDPEng\watch.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: BHO.toolbar3 - {A4D16645-4149-41FB-B670-E06072E540C1} - C:\WINDOWS\system32\domie.dll

O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll

O2 - BHO: PicLens plug-in for Internet Explorer - {EAEE5C74-6D0D-4aca-9232-0DA4A7B866BA} - C:\Program Files\PicLensIE\PicLens.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundVolumeHotkeys.{9547D1C7-4F18-4104-8674-046DCD12BDF9}] F:\Program Files\Sound Volume Hotkeys\SoundVolumeHotkeys.exe -a

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] F:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "F:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] F:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BandwidthMeterPro] F:\Program Files\BandwidthMeterPro\BWMeterPro.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Mobile Partner] "F:\Program Files\PLAY\PLAY.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Locate Spot on Map by GPS - F:\Program Files\Opanda\IExif 2.26\IExifMap.htm

O8 - Extra context menu item: View Exif/GPS/IPTC with IExif - F:\Program Files\Opanda\IExif 2.26\IExifCom.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Launch PicLens - {3437D640-C91A-458f-89F5-B9095EA4C28B} - C:\Program Files\PicLensIE\PicLens.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - [url="http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204"]http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204[/url]

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - [url="http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx"]http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx[/url]

O16 - DPF: {5C6698D9-7BE4-4122-8EC5-291D84DBD4A0} (Facebook Photo Uploader 4 Control) - [url="http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader3.cab"]http://upload.facebook.com/controls/Facebo...toUploader3.cab[/url]

O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - [url="http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader.cab"]http://upload.facebook.com/controls/Facebo...otoUploader.cab[/url]

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - [url="http://static.ak.studentix.pl/photouploader/ImageUploader4.cab?nocache=20080128-1"]http://static.ak.studentix.pl/photouploade...ache=20080128-1[/url]

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0) - [url="http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6-windows-i586.cab"]http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jin...indows-i586.cab[/url]

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - [url="http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab"]http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab[/url]

O16 - DPF: {D6E7CFB5-C074-4D1C-B647-663D1A8D96BF} (Facebook Photo Uploader 4) - [url="http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader4_5.cab"]http://upload.facebook.com/controls/Facebo...Uploader4_5.cab[/url]

O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - [url="http://driveragent.com/files/driveragent.cab"]http://driveragent.com/files/driveragent.cab[/url]

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - [url="http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_30.cab"]http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_30.cab[/url]

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Premium WebGuard (antivirwebservice) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\AVWEBGRD.EXE

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\SYSTEM32\HPZipm12.exe

O23 - Service: wampapache - Unknown owner - F:\Program Files\wamp\apache\Apache.exe

O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - F:\Program Files\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe


--

End of file - 11195 bytes

Przeglądając ten dział forum, rozumiem, że pownienem usunąć te dwa wpisy

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: BHO.toolbar3 - {A4D16645-4149-41FB-B670-E06072E540C1} - C:\WINDOWS\system32\domie.dll

czy tak ?

Prosiłbym o pomoc, gdyż na prawdę nie mam chęci formatowania dysku, a nie wiem, jak to usunąć

Aha, dodatkowo zawsze podmienia się strona główna z about:blank na http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157


(huber2t) #2

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\system32\domie.dll

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Namtih86) #3

Wielkie dzięki za pomoc! Udało mi się ten szajs usunąć :slight_smile:

A to tak dla pewności:

Log z HijackThis: http://wklej.org/id/f03067c8ce

Log z ComboFix: http://wklej.org/id/64c3fb78ef


(huber2t) #4

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj

Perlovg Removal Tool

Flash Disinfector

lub format

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!