Bardzo wolne działanie kompa - log HijackThis


(Faazi) #1

Witam

Od pewnego czasu mój komputer pomimo, że ma szybkie łącze i pomimo tego że wszystkie inne progamy działają z przyzwoita prekością bardzo wolno wgrywa nawet proste stronki. Próbowałem wyłączać wszystkie znane mi niepotrzebne procesy ale na niewiele się to zdało.

Zamieszczam więc poniżej loga z HiJackThis i proszę o jego przeanalizowanie.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:00:44, on 2010-12-14

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\CardDetector\ZTEMF636\CardDetector.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Program Files\OrangeBS\BEWInternet-PL\Launcher\Launcher.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\AlertModule\0\AlertModule.exe

C:\Program Files\OrangeBS\BEWInternet-PL\systray\systrayapp.exe

C:\Program Files\OrangeBS\BEWInternet-PL\connectivity\connectivitymanager.exe

C:\Program Files\OrangeBS\BEWInternet-PL\connectivity\CoreCom\CoreCom.exe

C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE

C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTCOMModule\0\FTCOMModule.exe

C:\Program Files\OrangeBS\BEWInternet-PL\PhoneTools\TextMessaging.exe

C:\Program Files\OrangeBS\BEWInternet-PL\Deskboard\deskboard.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version5\TeamViewer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

O4 - HKLM..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM..\Run: [updateReminder] C:\Program Files\Eset\UpdateReminder.exe

O4 - HKLM..\Run: [CardDetectorZTEMF636] C:\Program Files\CardDetector\ZTEMF636\CardDetector.exe

O4 - HKLM..\Run: [bEWINTERNET-PLSessionManager] "C:\Program Files\OrangeBS\BEWInternet-PL\SessionManager\SessionManager.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-484763869-1757981266-839522115-500..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{BA6FD5BA-2A3E-4166-90DC-BF2D1177576A}: NameServer = 217.116.100.65 79.163.127.70

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C203F32E-F2D6-488B-844F-913A67EA6013}: NameServer = 217.30.129.149

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

--

End of file - 8462 bytes


(kamilek030190xd) #2

start>msconfig>uruchmianie> odznacz:

[NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

[LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

[Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

[Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

[updateReminder] C:\Program Files\Eset\UpdateReminder.exe

[CardDetectorZTEMF636] C:\Program Files\CardDetector\ZTEMF636\CardDetector.exe

[sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

[swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"


(Faazi) #3

ale jaki to może mieć wpływ na bardzo wolno działający Internet na tym komputerze ?


(kamilek030190xd) #4

to tylko tak napisałem bo aż oczy bolą jak sie widzi tyle programów startujących z windowsem(to tylko ja tak mam?? :shock: ) i podawaj logi z OTL