Bardzo wolne działanie komputera

Witam serdecznie!

Od jakiegoś czasu mój komputer zaczął bardzo wolno chodzić, chodził co raz wolniej, aż system przestał w ogóle działać. Próbuję zainstalować na komputerze Ubuntu, ale załadowanie każdego kroku instalacji trwa prawie 30 minut! Co może być przyczyną tak wolnego działania?

Może się przegrzewać i działa na niższych częstotliwościach.

Spróbuj z innym Linuxem a potem podaj wynik poleceń.

W czasie bezczynności

cat /proc/cpuinfo

sensors

W czasie aktywniejszej czynności (YouTube, archiwizacja)

cat /proc/cpuinfo

sensors

Jeśli zainstalujesz Windows podaj zrzuty ekranu z CPU-Z i HW Monitor, Motherboard Monitor (czy cokolwiek innego co mierzy temperatury)

Proszę o ocenę interpretacje atrybutów S.M.A.R.T. dysku zwróconą przez smartctl.

smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.8.13-pmagic] (local build)

Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net


=== START OF INFORMATION SECTION ===

Device Model: TOSHIBA MK3265GSXV

Serial Number: 608RT07VT

LU WWN Device Id: 5 000039 291d0227c

Firmware Version: GH011M

User Capacity: 320,072,933,376 bytes [320 GB]

Sector Size: 512 bytes logical/physical

Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]

ATA Version is: 8

ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated

Local Time is: Thu Aug 1 10:57:26 2013 UTC

SMART support is: Available - device has SMART capability.

SMART support is: Enabled


=== START OF READ SMART DATA SECTION ===

SMART overall-health self-assessment test result: PASSED


General SMART Values:

Offline data collection status: (0x00)	Offline data collection activity

					was never started.

					Auto Offline Data Collection: Disabled.

Self-test execution status: ( 0)	The previous self-test routine completed

					without error or no self-test has ever 

					been run.

Total time to complete Offline 

data collection: ( 120) seconds.

Offline data collection

capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.

					Auto Offline data collection on/off support.

					Suspend Offline collection upon new

					command.

					Offline surface scan supported.

					Self-test supported.

					No Conveyance Self-test supported.

					Selective Self-test supported.

SMART capabilities: (0x0003)	Saves SMART data before entering

					power-saving mode.

					Supports SMART auto save timer.

Error logging capability: (0x01)	Error logging supported.

					General Purpose Logging supported.

Short self-test routine 

recommended polling time: ( 2) minutes.

Extended self-test routine

recommended polling time: ( 97) minutes.

SCT capabilities: (0x003d)	SCT Status supported.

					SCT Error Recovery Control supported.

					SCT Feature Control supported.

					SCT Data Table supported.


SMART Attributes Data Structure revision number: 16

Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:

ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE

 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 096 096 050 Pre-fail Always - 0

 2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0

 3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 1139

 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3781

 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 1722

 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0

 8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0

 9 Power_On_Hours 0x0032 084 084 000 Old_age Always - 6527

 10 Spin_Retry_Count 0x0033 175 100 030 Pre-fail Always - 0

 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3774

191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 127

192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 26

193 Load_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 27870

194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 42 (Min/Max 13/51)

196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1348

197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 324

198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0

199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 253 000 Old_age Always - 0

220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 33

222 Loaded_Hours 0x0032 088 088 000 Old_age Always - 5094

223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0

224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0

226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 243

240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0


SMART Error Log Version: 1

ATA Error Count: 46363 (device log contains only the most recent five errors)

	CR = Command Register [HEX]

	FR = Features Register [HEX]

	SC = Sector Count Register [HEX]

	SN = Sector Number Register [HEX]

	CL = Cylinder Low Register [HEX]

	CH = Cylinder High Register [HEX]

	DH = Device/Head Register [HEX]

	DC = Device Command Register [HEX]

	ER = Error register [HEX]

	ST = Status register [HEX]

Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as

DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,

SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.


Error 46363 occurred at disk power-on lifetime: 6527 hours (271 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 40 41 02 3c 18 70 60 Error: UNC at LBA = 0x0070183c = 7346236


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 60 01 00 3c 18 70 40 08 00:12:36.787 READ FPDMA QUEUED

 60 01 10 3d 18 70 40 08 00:12:33.594 READ FPDMA QUEUED

 60 01 08 3e 18 70 40 08 00:12:33.594 READ FPDMA QUEUED

 60 01 00 3f 18 70 40 08 00:12:33.594 READ FPDMA QUEUED

 ef 10 02 00 00 00 a0 00 00:12:33.594 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]


Error 46362 occurred at disk power-on lifetime: 6527 hours (271 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 40 41 22 3c 18 70 60 Error: UNC at LBA = 0x0070183c = 7346236


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 60 01 38 3f 18 70 40 08 00:12:30.537 READ FPDMA QUEUED

 60 01 30 3e 18 70 40 08 00:12:30.537 READ FPDMA QUEUED

 60 01 28 3d 18 70 40 08 00:12:30.537 READ FPDMA QUEUED

 60 01 20 3c 18 70 40 08 00:12:30.537 READ FPDMA QUEUED

 60 01 18 3b 18 70 40 08 00:12:30.537 READ FPDMA QUEUED


Error 46361 occurred at disk power-on lifetime: 6527 hours (271 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 40 41 02 1e 18 70 60 Error: UNC at LBA = 0x0070181e = 7346206


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 60 01 00 1e 18 70 40 08 00:12:21.144 READ FPDMA QUEUED

 ef 10 02 00 00 00 a0 00 00:12:21.144 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]

 27 00 00 00 00 00 e0 00 00:12:21.143 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:12:21.143 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:12:21.143 SET FEATURES [Set transfer mode]


Error 46360 occurred at disk power-on lifetime: 6527 hours (271 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 40 41 02 1e 18 70 60 Error: UNC at LBA = 0x0070181e = 7346206


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 60 01 00 1e 18 70 40 08 00:12:17.694 READ FPDMA QUEUED

 ef 10 02 00 00 00 a0 00 00:12:17.693 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]

 27 00 00 00 00 00 e0 00 00:12:17.693 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:12:17.693 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:12:17.693 SET FEATURES [Set transfer mode]


Error 46359 occurred at disk power-on lifetime: 6527 hours (271 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 40 41 02 1e 18 70 60 Error: UNC at LBA = 0x0070181e = 7346206


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 60 01 00 1e 18 70 40 08 00:12:14.503 READ FPDMA QUEUED

 60 01 00 1f 18 70 40 08 00:12:11.410 READ FPDMA QUEUED

 ef 10 02 00 00 00 a0 00 00:12:11.410 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]

 27 00 00 00 00 00 e0 00 00:12:11.410 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:12:11.410 IDENTIFY DEVICE


SMART Self-test log structure revision number 1

No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]SMART Selective self-test log data structure revision number 1

 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS

  1 0 0 Not_testing

  2 0 0 Not_testing

  3 0 0 Not_testing

  4 0 0 Not_testing

  5 0 0 Not_testing

Selective self-test flags (0x0):

 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.

If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

Raczej w działaniu dysku szukałbym problemu.

5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 1722

196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1348

197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 324

Wg mnie to kwalifikuje się do wymiany…