[bash] - odliczanie z oczekiwaniem na wciśnięcie klawisza


(macios4) #1

Witam, potrzebuję skrypt, który po uruchomieniu czekałby chwilę (najlepiej 1 sekunde, wystarczy) na wciśnięcie dowolnego klawisza. Jeżeli w ciągu tej sekundy jakiś klawisz byłby wciśnięty, to niech wykona jakieś polecenie; w przeciwnym wypadku- po tej sekundzie- niech wykona inne polecenie.

#!/bin/bashclear

echo Witaj, wciśnij dowolny klawisz aby wykonać 1, lub czekaj, aby wykonać 2.

i=0

read -s -n1 key

while [1]; do

 echo $i;

 i=$(($i+1))

 sleep 1

done

Wstępnie zrobiłem, ale to wcale nie działa, i brak warunków jeszcze. Jak to prawidłowo powinno wyglądać?