[BASH] Problem z wywołaniem komendy na zdalnym serwerze przez ssh


(master of disaster) #1

Dla kazdego pliku w katalogu na serwerze, chce sobie rozbić do tablicy asocjacyjnej wynik komendy.

Dla sha1sum dziala mi to dobrze, i robie to tak (arr[“nazwaPliku”]=sumaKontrolna):
declare -A arr=(); while read -r a b; do arr["$b"]="$a"; done < <(sshpass -p $password ssh $user@$host 'for i in katalog/sync/Data/*; do sha1sum $i; done')

Natomiast gdy chce utworzyc drugą tablice arr2[“nazwaPliku”]=czas już nie, a robię to w ten sposób:
declare -A arr2=(); while read -r a b; do arr["$a"]="$b"; done < <(sshpass -p $password ssh $user@$host 'for i in katalog/sync/Data/*; do stat -c "%n %Y" $i; done')

błąd:
division by 0 (error token is “sync/Data/1.sh”)

Tak jakby przez to ze sciezka zawiera / probowal podzielic ją przez wartośc stat -c %Y

Proszę o pomoc, prawdopobnie coś pomieszałem z cudzysłowami/apostrofami


(ra-v) #2

declare -A arr2=(); while read -r a b; do arr["$a"]="$b";

Czy na pewno za “do” ma być “ar” zamiast “arr2”?