[bash] - skrypt odpytujący serwery po telnet


(Marchlinski) #1

Cześć,

Czy macie jakieś pomysły, wskazówki na linuxowy skrypt, który będzie odpytywal po danym porcie serwery z listy znajdujące się w oddzielnym pliku, bądź też,które będą generowane za pomocą jednej linijki kodu, która mam bezpośrednio w tym skrypcie? Jeśli połączenie zostaje nawiązanie, to powinien wyrzucać,, yes,, a jeśli przez czas 5 sekund nie może tego zrobić, to,, no,,. Jakieś przykłady, wskazówki?


#2

Pokaż może na początek co już zrobiłeś, wtedy będzie można zobaczyć co masz źle.


(Marchlinski) #3

[vide]#!/bin/bash

SERVER_LIST=‘192.168.0.216 192.168.0.222’

TELNET_PORT=‘25’

for SERVER in ${SERVER_LIST};do

test “$(echo exit|telnet ${SERVER} ${TELNET_PORT} 2>/dev/null |grep -i connected)”

if [$? -eq 0]

then

echo “Telnet serwera ${SERVER} na porcie ${TELNET_PORT} DZIALA”

else

echo "Telnet serwera ${SERVER} na porcie ${TELNET_PORT}


(enedil) #4

nmap?


(fedora24x) #5

fping ??