[Bash] - skrypt wyszukujacy fragment tekstu w outpicie


(Marchlinski) #1

Cześć,


(Piesek64) #2
for server in ${SERVER_LIST}; do
if [["`./server_info | grep IBM_Server`" == "IBM_Server: Yes"]]
then
    # jest
else
    # nie jest
fi
done

 

 

Jako pierwszy parametr instrukcji IF podawany jest rezultat ./server_info | grep IBM_Server.