Bash Zmiana rozszerzeń plików pisanych dużymi literami na małe

Witam.

Posiadam dwa skrypty do bash’a:

-skrypt zamieniajacy nazwy plikow na pisane malymi literami:

for i in $1; do mv $i `echo $i|tr [:upper:] [:lower:]`; done

-polecenie zmieniające rozszerzenie danego pliku:

mv "$file" "`basename $file .zip`.rar" 

Wie może ktoś jak połączyć te dwa skrypty tak aby wszystkim plikom w formacie JPEG/PNG z katalogu bieżącego zmienił rozszerzenia na pisane małymi literami?