Bat, opróżnianie kosza


(Sebastian 1) #1

Witam, muszę zrobić plik .bat, opróżniający kosz, usuwa pliki lecz foldery zostają, istnieje możliwość usunięcia również wszystkich folderów ?

cd \

cd recycler

cd S-1-*

del *.*

cls

goto menu

(Drobok) #2

*.* zamień na * i daj /s :slight_smile:


(Sebastian 1) #3

próbowałem na WinXp oraz Win8 i nie działa, pozostają foldery w koszu, pyta czy usunąć, ale nie usuwa :?

cd \

cd recycler

cd S-1-*

del * /s

cls

goto menu

(Drobok) #4

rzeczywiście, daj rd $systemroot%/$Recycle.bin i powinno zadziałać, system sam sobie nowy utworzy.


(Grzelix) #5

Może tak:

ATTRIB * -R -S -H /S /D

DEL * /F /S /Q

 RD /S /Q