[bat] Wyszukiwanie i usuwanie


(Marek Kossak) #1

Witam!

Chciałbym się dowiedzieć jak napisać plik wsadowy wyszukujący dany plik na komputerze i usuwający go bez potrzeby ingerencji użytkownika.

Na programowaniu w DOS znam się nie najgorzej lecz nie wiem jak zrobić by znalezioną ścieżkę pliku uczynić zmienną, którą się użyje do usunięcia pliku.


(goomish) #2

Hmm.. czyżby to mogło być aż tak proste jak:

SET SCIEZKA="C:\coś\tam\coś\tam"

DEL /y %SCIEZKA%\*.*

??

A może to jednak jest trochę bardziej skomplikowane i potrzebujesz tą ścieżkę pobrać skądś? Np z jakiegoś (tymczasowego) pliku, tak ja tu -> http://www.the-scream.co.uk/forums/t21196.html

PS Ostatni post pobiera dane do podstawiania za zmienną wprost z stdout wiersza poleceń. Pozwala to ominąć zapisywanie do pliku, oczywiście jeżeli z innych przyczyn nie ma takiej potrzeby.


(Marek Kossak) #3

Generalnie chodziło mi o to, że gdzieś na komputerze, na jednym z dysków w nieznanym dla nas miejscu znajduje się np. PLIK.txt. I teraz program powinien wyszukać ten plik na jednym z dysków, zapisać jego ścieżkę (np. jako zmienną) i przy pomocy polecenia DEL usunąć ten plik.


(Filolupus) #4

Jak chcesz usunąć konkretny plik o charakterystycznej nazwie, to możesz użyć del z parametrem /s (usuwa pliki o podanej nazwie z folderu i podfolderów).

Jak to plik ukryty lub systemowy to są przełączniki, które to uwzględniają np. pliki Thumbs.db usuwałem sobie tak: del /s /ahs Thumbs.db

Przy stosowaniu maski z '*' przydaje się przełącznik /q (bo inaczej o każdy plik jest pytanie).

Z tym zapisaniem ścieżki jako zmiennej, to już trochę więcej zabawy chyba. Ale raczej też się powinno dać, choć nie mam teraz pomysłu jak :wink:


(Marek Kossak) #5

Jak narazie mam tak:

dir c:\"plik.*" /s /b > C:\znalezione.txt

dir d:\"plik.*" /s /b > C:\znalezione.txt

dir e:\"plik.*" /s /b > C:\znalezione.txt

dir f:\"plik.*" /s /b > C:\znalezione.txt

SET %y% < C:\znalezione.txt

Załatwia to problem z różnymi dyskami.

--EDIT--

Jednak ścieżka się nie zapisuje.


(Filolupus) #6

Na razie widzę jeden problem. Jak na ostatnim przeszukiwanym z kolejnych dysków nie znajdzie pliku, to znalezione.txt będzie pusty. Może pomyśl o użyciu '>>' w poszukiwaniach na kolejnych dyskach. ('>>' dopisuje do pliku zamiast go nadpisywać)


(Marek Kossak) #7
set a=plik.*

dir i:\"%a%" /s /b >> C:\znalezione.txt

dir c:\"%a%" /s /b >> C:\znalezione.txt

dir d:\"%a%" /s /b >> C:\znalezione.txt

dir e:\"%a%" /s /b >> C:\znalezione.txt

dir f:\"%a%" /s /b >> C:\znalezione.txt

dir g:\"%a%" /s /b >> C:\znalezione.txt

set y < "C:\znalezione.txt"

del %y%

Przypadkiem usunęło mi wiele plików z pulpitu i jak się pewnie kiedyś okaże wiele z innych miejsc... Ale to nic... Przynajmniej mam czysty pulpit i nie muszę go sprzątać :smiley: Tylko nadal nie wiem jak przypisać do zmiennej ścieżkę... --EDIT-- Zrobiłem. Musiałem użyć tokena:

@echo off

set a="znaleziony.*"

dir i:\"%a%" /s /b > C:\znalezione.txt

dir c:\"%a%" /s /b >> C:\znalezione.txt

dir d:\"%a%" /s /b >> C:\znalezione.txt

dir e:\"%a%" /s /b >> C:\znalezione.txt

dir f:\"%a%" /s /b >> C:\znalezione.txt

dir g:\"%a%" /s /b >> C:\znalezione.txt

pause

FOR /F "tokens=1" %%i IN ( C:\znalezione.txt) DO del %%i

Przydałoby się teraz jeszcze dodać cudzysłów dla każdej ścieżki, bo gdy wyszukany plik znajduje się w folderze zawierającym spację to program przestaje działać i nie usuwa.