[BATCH] Nieważne , czy dam dobrą , czy złą odpowiedź


(WWW POWER 1.0) #1

Witam . Mam taki mały problem .

Nieważne , czy dam dobrą , czy złą odpowiedź , przenosi mnie dalej .

Sprawdziłem cały kod i według mnie jest w porządku .

Możecie sobie luknąć w kod :

@echo off 

color 20

title LOL 

:a

echo ===============================================

echo ===============================================

echo ===============================================

echo ===========Gra w bitwe morska====================

echo ===============================================

echo ===============================================

pause >nul

cls

echo 1 - Gra

echo 2 - Koniec

set /p "bla="

if%bla%==1 goto gra 

if%bla%==2 goto bye


:gra

color 18

cls

echo Pole Walki : Pole pomocnicze :

echo I I 9 5

echo I I          

echo I I 4

set /p "cho= Wybierz pole (9,5,4)"

if%cho%==4 goto gra2

if%cho%==5 goto pudlo 

if%cho%==9 goto pudlo
:gra2

color 18

cls

echo Pole Walki : Pole pomocnicze :

echo I I 3 2

echo I I          

echo I I 6

set /p "lol= Wybierz pole (6,3,2)"

if%lol%==2 goto wie

if%lol%==6 goto pudlo2
:wie

cls 

color 12

echo ===================================

echo WYGRALES !

echo ===================================

pause >nul

echo Powrot...

pause >nul

goto a:pudlo2

echo PUDLO !

pause >nul

goto gra2


:bye

echo Koniec...

pause >nul


:pudlo

echo PUDLO !

pause >nul

goto gra


[/code]

Pomocy :frowning:

P.S. Wiem że mało informacji , ale dlatego że nie czaję co się dzieje #-o #-o :oops:


(Tomek Matz) #2

Wstaw brakujące spacje po instrukcjach if, np.:

if%bla% equ 1 goto gra


(WWW POWER 1.0) #3

OK , dziękuje matzu , działa . =D> =D>