Batch porownywanie trzech liczb

Mógłby ktoś dokonczyc poniższy skrypt tak, aby porównywał trzy liczby wprowadzone jako 1,2 i 3 parametr skryptu (%1 %2 %3) i sprawdzał która z nich jest największą.
Na razie umiem napisać tylko skrypt porównujący dwie liczby
@echo off
If %1 GEQ %2 (echo %1 jest wieksze) else (echo %2 jest wieksze)
Pause

Trzeba by dołożyć 2 sprawdzenie i dopiero coś wyświetlać?

1 polubienie

Mógłbyś napisać , nie bardzo się na tym znam

A może lepiej poszukać wartości maksymalnej? Tłumaczone z basha. Zapisujesz plik pod nazwą druciarstwo.bat:

echo @off
set /A max = %1
for %%n in (%*) do if %%n gtr %max% ; set /A max = %%n
echo Największa liczba to: %max%

Przykład użycia:

druciarstwo.bat 1 2 7

Znalezione w sieci - bash:

#!/bin/bash

max="$1"
for n in “$@”; do
[ “$n” -gt “$max” ] && max="$n"; done
echo “$max”

Pan da 3 PLZ! <3