[BATCH] Znów pętla for, operacja na zmiennej i plikach


(andrzejt17) #1

Witam ponownie, ja znów z problemem z for. Mam coś takiego:

file0=jakistamplik.bin

file1=jakistampliczek.exe

file2=costam.cfg

if not exist file0 (goto fne)

if not exist file1 (goto fne)

if not exist file2 (goto fne) else (goto cont)

Jak to wyrazić za pomocą pętli for? (wraz z każdorazową inkrementacją zmiennej file (set /a C=0 i potem tam if exist file%C% (polecenie & set /a C=%C% + 1) else (inne polecenie) i tak w kółko…)


([alex]) #2

Czym są te file0, file1 zmienne środowiskowe?


(andrzejt17) #3

tak zapomniałem podopisywać set, sorki.

set file0=jakistamplik.bin

set file1=jakistampliczek.exe

set file2=costam.cfg


if not exist %file0% (goto fne)

if not exist %file1% (goto fne)

if not exist %file2% (goto fne) else (goto cont)

([alex]) #4

Dla zmiennych file0,file1, … file10:

for /L %%i in (0,1,10) do ( set tmp=file%%i & if not exist !tmp! goto fne )

goto cont


(andrzejt17) #5

Koleś jesteś zajebiaszczy :stuck_out_tongue: Dzięki za udzieloną pomoc :smiley:

Dodane 27.05.2010 (Cz) 17:26

Yyy kod nie pracował ale troszkę go zmodyfikowałem.

for /L %%i in (0,1,10) do ( set tmp=!file%%i! & if not exist !tmp! goto fne )

teraz działa (do zmiennej temp ma przypisać wartość zmiennej filex).