Baza danych do dodawania komentarzy


(Terlamistrz) #1

Witam. Możecie wytumaczyć jak zrobić do takiego skryptu na dodawanie komentarzy bazę danych w MySQL ?

<?php

$link=mysql_connect('localhost', 'root', '');

if(!$link){

  error('Mysql error!');

}

mysql_select_db('test');


if(isset($_POST['komentarz'])){

  $autor=addslashes(htmlspecialchars($_POST['autor']));;

  $tresc=addslashes(htmlspecialchars($_POST['komentarz']));

  if(!mysql_query("INSERT INTO `komentarze` (`id`,`autor`,`tresc`) VALUES (NULL, '$autor', '$tresc');")){

   echo 'Nieudalo sie dodac komentarza.';

  }else{

   echo 'Twoj komentarz zostal dodany.';

  }

  echo '';

}


$mysql=mysql_query("SELECT `autor`,`tresc` FROM `komentarze` LIMIT 20");

while($row=mysql_fetch_row($mysql)){

  echo "$row[0]: $row[1]
\n";

}

?>

(ra-v) #2
$link=mysql_connect('localhost', 'root', '');

Tutaj masz kolejno 'localhost' - nazwa serwera (zwykle tak jest, jeśli serwer www i baza danych są na tym samym serwerze) 'root' - login do bazy (zawsze powinno się tworzyć użytkownika z dostępem tylko do 1 bazy danych) '' - hasło (nigdy nie powinno być puste)

mysql_select_db('test');

'test' - Nazwa bazy danych

mysql_query("INSERT INTO `komentarze` (`id`,`autor`,`tresc`) VALUES (NULL, '$autor', '$tresc');")

komentarze - tabela

id, autor, tresc - pola w tabeli komentarze (pole id to klucz podstawowy (primary key), musi być zaznaczony jako auto increment

Teraz racz pobrać phpMyAdmin albo wejść do niego i na podstawie ww. danych stworzyć coś sensownego.


(Terlamistrz) #3

A jak zrobić baze danych ? Mam zrobić folder a w nim plik php z skryptem jakimś ?


(ra-v) #4

Napisałem - że przez phpMyAdmin. Musisz zacząć od podstaw, każdy chyba zaczyna od stworzenia bazy w phpMyAdmin.


(Terlamistrz) #5

Dzięki :slight_smile: Można tu dać jakiegoś plusa czy coś ? ;D