Bazklikowa myszka

Czy ktoś mógłby podać model myszki USB, która nie wydaje dźwięku klikania?

http://pclab.pl/news26785.html <- musiałbyś poszukać czegoś takiego…