Bazydanych w Microsoft Office Access 2003


(hajduk123) #1

Cześć poszukuje baz danych w accesie. Baza może być obojętnie czego tylko żeby była rozbudowana