BCD000000.reg zablokowany, usuwanie- jak

Witam,

mały problem - jak usunąć ten (załącznik) klucz rejestru - zablokowany i nie można go normalnie usunąć- błąd usuwania. Reg ten to chyba pozostałość po Demonie który przez chwile miałem na kompie.

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Description]

"KeyName"="BCD00000000"

"System"=dword:00000001

"GuidCache"=hex:28,70,b1,29,2b,14,cc,01,0c,27,00,00,48,7d,f9,09,c6,50,39,84,00,\

 00,00,00

"TreatAsSystem"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{0ce4991b-e6b3-4b16-b23c-5e0d9250e5d9}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{0ce4991b-e6b3-4b16-b23c-5e0d9250e5d9}\Description]

"Type"=dword:20100000


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{0ce4991b-e6b3-4b16-b23c-5e0d9250e5d9}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{0ce4991b-e6b3-4b16-b23c-5e0d9250e5d9}\Elements\16000020]

"Element"=hex:01


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{1afa9c49-16ab-4a5c-901b-212802da9460}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{1afa9c49-16ab-4a5c-901b-212802da9460}\Description]

"Type"=dword:20200004


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{1afa9c49-16ab-4a5c-901b-212802da9460}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{1afa9c49-16ab-4a5c-901b-212802da9460}\Elements\14000006]

"Element"=hex(7):7b,00,37,00,65,00,61,00,32,00,65,00,31,00,61,00,63,00,2d,00,\

 32,00,65,00,36,00,31,00,2d,00,34,00,37,00,32,00,38,00,2d,00,61,00,61,00,61,\

 00,33,00,2d,00,38,00,39,00,36,00,64,00,39,00,64,00,30,00,61,00,39,00,66,00,\

 30,00,65,00,7d,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{4636856e-540f-4170-a130-a84776f4c654}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{4636856e-540f-4170-a130-a84776f4c654}\Description]

"Type"=dword:20100000


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{4636856e-540f-4170-a130-a84776f4c654}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{4636856e-540f-4170-a130-a84776f4c654}\Elements\15000011]

"Element"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{4636856e-540f-4170-a130-a84776f4c654}\Elements\15000013]

"Element"=hex:01,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{4636856e-540f-4170-a130-a84776f4c654}\Elements\15000014]

"Element"=hex:00,c2,01,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{5189b25c-5558-4bf2-bca4-289b11bd29e2}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{5189b25c-5558-4bf2-bca4-289b11bd29e2}\Description]

"Type"=dword:20100000


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{5189b25c-5558-4bf2-bca4-289b11bd29e2}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Description]

"Type"=dword:10200004


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\11000001]

"Element"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,00,\

 00,00,00,48,00,00,00,00,00,00,00,00,00,50,86,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,98,1d,84,6b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\12000002]

"Element"="\\Windows\\system32\\winresume.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\12000004]

"Element"="Windows Resume Application"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\12000005]

"Element"="pl-PL"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\14000006]

"Element"=hex(7):7b,00,31,00,61,00,66,00,61,00,39,00,63,00,34,00,39,00,2d,00,\

 31,00,36,00,61,00,62,00,2d,00,34,00,61,00,35,00,63,00,2d,00,39,00,30,00,31,\

 00,62,00,2d,00,32,00,31,00,32,00,38,00,30,00,32,00,64,00,61,00,39,00,34,00,\

 36,00,30,00,7d,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\21000001]

"Element"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,00,\

 00,00,00,48,00,00,00,00,00,00,00,00,00,50,86,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,98,1d,84,6b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\22000002]

"Element"="\\hiberfil.sys"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\26000006]

"Element"=hex:00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Description]

"Type"=dword:10200003


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\11000001]

"Element"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,00,\

 00,00,00,48,00,00,00,00,00,00,00,00,00,50,86,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,98,1d,84,6b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\12000002]

"Element"="\\Windows\\system32\\winload.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\12000004]

"Element"="Windows 7"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\12000005]

"Element"="pl-PL"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\14000006]

"Element"=hex(7):7b,00,36,00,65,00,66,00,62,00,35,00,32,00,62,00,66,00,2d,00,\

 31,00,37,00,36,00,36,00,2d,00,34,00,31,00,64,00,62,00,2d,00,61,00,36,00,62,\

 00,33,00,2d,00,30,00,65,00,65,00,35,00,65,00,66,00,66,00,37,00,32,00,62,00,\

 64,00,37,00,7d,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\14000008]

"Element"=hex(7):7b,00,36,00,37,00,66,00,34,00,30,00,39,00,31,00,61,00,2d,00,\

 38,00,30,00,31,00,65,00,2d,00,31,00,31,00,65,00,30,00,2d,00,62,00,64,00,34,\

 00,38,00,2d,00,66,00,39,00,30,00,39,00,63,00,36,00,35,00,30,00,33,00,39,00,\

 38,00,34,00,7d,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\16000009]

"Element"=hex:01


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\21000001]

"Element"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,00,\

 00,00,00,48,00,00,00,00,00,00,00,00,00,50,86,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,98,1d,84,6b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\22000002]

"Element"="\\Windows"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\23000003]

"Element"="{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\25000020]

"Element"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Description]

"Type"=dword:10200003


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\11000001]

"Element"=hex:1b,09,f4,67,1e,80,e0,11,bd,48,f9,09,c6,50,39,84,00,00,00,00,01,\

 00,00,00,ee,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,c6,00,00,00,05,00,00,00,06,00,00,\

 00,00,00,00,00,48,00,00,00,00,00,00,00,00,00,50,86,03,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,98,1d,84,6b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,5c,00,52,00,65,00,\

 63,00,6f,00,76,00,65,00,72,00,79,00,5c,00,36,00,37,00,66,00,34,00,30,00,39,\

 00,31,00,61,00,2d,00,38,00,30,00,31,00,65,00,2d,00,31,00,31,00,65,00,30,00,\

 2d,00,62,00,64,00,34,00,38,00,2d,00,66,00,39,00,30,00,39,00,63,00,36,00,35,\

 00,30,00,33,00,39,00,38,00,34,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,72,00,65,00,2e,00,\

 77,00,69,00,6d,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\12000002]

"Element"="\\windows\\system32\\winload.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\12000004]

"Element"="Windows Recovery Environment"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\14000006]

"Element"=hex(7):7b,00,36,00,65,00,66,00,62,00,35,00,32,00,62,00,66,00,2d,00,\

 31,00,37,00,36,00,36,00,2d,00,34,00,31,00,64,00,62,00,2d,00,61,00,36,00,62,\

 00,33,00,2d,00,30,00,65,00,65,00,35,00,65,00,66,00,66,00,37,00,32,00,62,00,\

 64,00,37,00,7d,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\21000001]

"Element"=hex:1b,09,f4,67,1e,80,e0,11,bd,48,f9,09,c6,50,39,84,00,00,00,00,01,\

 00,00,00,ee,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,c6,00,00,00,05,00,00,00,06,00,00,\

 00,00,00,00,00,48,00,00,00,00,00,00,00,00,00,50,86,03,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,98,1d,84,6b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,5c,00,52,00,65,00,\

 63,00,6f,00,76,00,65,00,72,00,79,00,5c,00,36,00,37,00,66,00,34,00,30,00,39,\

 00,31,00,61,00,2d,00,38,00,30,00,31,00,65,00,2d,00,31,00,31,00,65,00,30,00,\

 2d,00,62,00,64,00,34,00,38,00,2d,00,66,00,39,00,30,00,39,00,63,00,36,00,35,\

 00,30,00,33,00,39,00,38,00,34,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,72,00,65,00,2e,00,\

 77,00,69,00,6d,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\22000002]

"Element"="\\windows"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\25000020]

"Element"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\26000022]

"Element"=hex:01


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\46000010]

"Element"=hex:01


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091b-801e-11e0-bd48-f909c6503984}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091b-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Description]

"Type"=dword:30000000


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091b-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091b-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\12000004]

"Element"="Ramdisk Options"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091b-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\31000003]

"Element"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,00,\

 00,00,00,48,00,00,00,00,00,00,00,00,00,50,86,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,98,1d,84,6b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{67f4091b-801e-11e0-bd48-f909c6503984}\Elements\32000004]

"Element"="\\Recovery\\67f4091a-801e-11e0-bd48-f909c6503984\\boot.sdi"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}\Description]

"Type"=dword:20200003


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}\Elements\14000006]

"Element"=hex(7):7b,00,37,00,65,00,61,00,32,00,65,00,31,00,61,00,63,00,2d,00,\

 32,00,65,00,36,00,31,00,2d,00,34,00,37,00,32,00,38,00,2d,00,61,00,61,00,61,\

 00,33,00,2d,00,38,00,39,00,36,00,64,00,39,00,64,00,30,00,61,00,39,00,66,00,\

 30,00,65,00,7d,00,00,00,7b,00,37,00,66,00,66,00,36,00,30,00,37,00,65,00,30,\

 00,2d,00,34,00,33,00,39,00,35,00,2d,00,31,00,31,00,64,00,62,00,2d,00,62,00,\

 30,00,64,00,65,00,2d,00,30,00,38,00,30,00,30,00,32,00,30,00,30,00,63,00,39,\

 00,61,00,36,00,36,00,7d,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}\Description]

"Type"=dword:20100000


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}\Elements\14000006]

"Element"=hex(7):7b,00,34,00,36,00,33,00,36,00,38,00,35,00,36,00,65,00,2d,00,\

 35,00,34,00,30,00,66,00,2d,00,34,00,31,00,37,00,30,00,2d,00,61,00,31,00,33,\

 00,30,00,2d,00,61,00,38,00,34,00,37,00,37,00,36,00,66,00,34,00,63,00,36,00,\

 35,00,34,00,7d,00,00,00,7b,00,30,00,63,00,65,00,34,00,39,00,39,00,31,00,62,\

 00,2d,00,65,00,36,00,62,00,33,00,2d,00,34,00,62,00,31,00,36,00,2d,00,62,00,\

 32,00,33,00,63,00,2d,00,35,00,65,00,30,00,64,00,39,00,32,00,35,00,30,00,65,\

 00,35,00,64,00,39,00,7d,00,00,00,7b,00,35,00,31,00,38,00,39,00,62,00,32,00,\

 35,00,63,00,2d,00,35,00,35,00,35,00,38,00,2d,00,34,00,62,00,66,00,32,00,2d,\

 00,62,00,63,00,61,00,34,00,2d,00,32,00,38,00,39,00,62,00,31,00,31,00,62,00,\

 64,00,32,00,39,00,65,00,32,00,7d,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{7ff607e0-4395-11db-b0de-0800200c9a66}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{7ff607e0-4395-11db-b0de-0800200c9a66}\Description]

"Type"=dword:20200003


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{7ff607e0-4395-11db-b0de-0800200c9a66}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{7ff607e0-4395-11db-b0de-0800200c9a66}\Elements\250000f3]

"Element"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{7ff607e0-4395-11db-b0de-0800200c9a66}\Elements\250000f4]

"Element"=hex:01,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{7ff607e0-4395-11db-b0de-0800200c9a66}\Elements\250000f5]

"Element"=hex:00,c2,01,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}\Description]

"Type"=dword:10100002


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}\Elements\11000001]

"Element"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,00,\

 00,00,00,48,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,80,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,98,1d,84,6b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}\Elements\12000004]

"Element"="Windows Boot Manager"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}\Elements\12000005]

"Element"="pl-PL"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}\Elements\14000006]

"Element"=hex(7):7b,00,37,00,65,00,61,00,32,00,65,00,31,00,61,00,63,00,2d,00,\

 32,00,65,00,36,00,31,00,2d,00,34,00,37,00,32,00,38,00,2d,00,61,00,61,00,61,\

 00,33,00,2d,00,38,00,39,00,36,00,64,00,39,00,64,00,30,00,61,00,39,00,66,00,\

 30,00,65,00,7d,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}\Elements\23000003]

"Element"="{67f40919-801e-11e0-bd48-f909c6503984}"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}\Elements\23000006]

"Element"="{67f40918-801e-11e0-bd48-f909c6503984}"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}\Elements\24000001]

"Element"=hex(7):7b,00,36,00,37,00,66,00,34,00,30,00,39,00,31,00,39,00,2d,00,\

 38,00,30,00,31,00,65,00,2d,00,31,00,31,00,65,00,30,00,2d,00,62,00,64,00,34,\

 00,38,00,2d,00,66,00,39,00,30,00,39,00,63,00,36,00,35,00,30,00,33,00,39,00,\

 38,00,34,00,7d,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}\Elements\24000010]

"Element"=hex(7):7b,00,62,00,32,00,37,00,32,00,31,00,64,00,37,00,33,00,2d,00,\

 31,00,64,00,62,00,34,00,2d,00,34,00,63,00,36,00,32,00,2d,00,62,00,66,00,37,\

 00,38,00,2d,00,63,00,35,00,34,00,38,00,61,00,38,00,38,00,30,00,31,00,34,00,\

 32,00,64,00,7d,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}\Elements\25000004]

"Element"=hex:1e,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}\Description]

"Type"=dword:10200005


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}\Elements]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}\Elements\11000001]

"Element"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,00,\

 00,00,00,48,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,80,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,98,1d,84,6b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}\Elements\12000002]

"Element"="\\boot\\memtest.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}\Elements\12000004]

"Element"="Windows Memory Diagnostic"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}\Elements\12000005]

"Element"="pl-PL"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}\Elements\14000006]

"Element"=hex(7):7b,00,37,00,65,00,61,00,32,00,65,00,31,00,61,00,63,00,2d,00,\

 32,00,65,00,36,00,31,00,2d,00,34,00,37,00,32,00,38,00,2d,00,61,00,61,00,61,\

 00,33,00,2d,00,38,00,39,00,36,00,64,00,39,00,64,00,30,00,61,00,39,00,66,00,\

 30,00,65,00,7d,00,00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000\Objects\{b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}\Elements\1600000b]

"Element"=hex:01

jeśli chcesz usunąć cały klucz

[HKEY_LOCAL_MACHINE\ BCD00000000]

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

:slight_smile:

A czemu chcesz usuwać ten klucz ? To jest ważny klucz ,zawarte są w nim dane rozruchu .

Leon$ - dzięki !. Łukash - bo myślałem, że to klucz pozostałość po Demonie - pojawił się jakoś tak po jego usunięciu, a wcześniej go nie widziałem, sprawdzę zatem go jeszcze raz.

Folder/Plik BCD jest montowany jako klucz rejestru BCD000000 (Vista/7).

http://www.symantec.com/avcenter/refere … curity.pdf

Też obczajałem w google co to z klucz ,bo raz jest ,raz go nie ma :wink: