BearShare automatycznie sie uruchamia co kilkanascie sekund

przy starcie pojawiło mi sie outlook /auto i chce dostepu do sieci, no i BearShare sam się włącza co kilkanascie sekund…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:17:04, on 2006-03-21

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\soundman.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\SLEE81.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\outlook\outlook.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\stickies\stickies.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Documents and Settings\coob\Moje dokumenty\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WellPhone DirectSync - ScheduleSync] C:\PROGRA~1\WELLPH~1\SCHEDU~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: Stickies.lnk = C:\Program Files\stickies\stickies.exe

O8 - Extra context menu item: Otwórz obraz w programie &Microsoft PhotoDraw - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\phdintl.dll/phdContext.htm

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B128035C-9B07-428D-B5AC-250C96590E84}: Domain = Klisz

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B128035C-9B07-428D-B5AC-250C96590E84}: NameServer = 10.0.0.138

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SLEE81.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

=============================================

Zmień kolego tytuł tematu na konkretny => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5

Przepraszam dbających o porządek …!!

Wydaje Mi się, że log ok.

Zainstaluj SP2:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=795&t=35

Przeczytaj i popraw tytuł tematu:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

Co do problemu to nie wiem :roll: Więc chyba bedziesz musial poczekac na większych ekspertów niż ja.

MS Outlook pewnie chce się połączyć z twoim serwerem pocztowym i wyświetlić twoją poczte 8)

outlook to był trojan… już usunięty:) puscilem MSAntyspyware i wyciął co trzeba… BearShare trzeba instalowac od nowa:)

a bearshare coś ci sciągał automatycznie jak się właczał ?