Bestplayer-błąd podczas otwierania pliku

Problem z Bestplayerem

Mam Windowsa 7 i wcześniej przed formatem dysku kombinacja Bestplayera + kodeki AC3+ realalternative działała bez zarzutu. Teraz natomiast ten sam zestaw nie działa poprawnie tzn jest dźwiek ale niem ma obrazu i pojawia sie nastepujacy komunikat:

Niektóre strumienie tego filmu są w nieobsługiwanym formacie. [0x00040242]


[FileInfo]

FileExtension=.avi

FileSize=731191296

FourCC=XVID

AudioTag=0055


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{CF49D4E0-1115-11CE-B03A-0020AF0BA770}"

Filter="AVI Decompressor"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: CLJR; Format: VideoInfo CLJR 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo RGB 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}"

Filter="ffdshow Video Decoder"

Pin="Out"

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo2 YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo2 UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{CF49D4E0-1115-11CE-B03A-0020AF0BA770}"

Filter="AVI Decompressor"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: CLJR; Format: VideoInfo CLJR 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo RGB 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}"

Filter="ffdshow Video Decoder"

Pin="Out"

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo2 YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo2 UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{CF49D4E0-1115-11CE-B03A-0020AF0BA770}"

Filter="AVI Decompressor"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: CLJR; Format: VideoInfo CLJR 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo RGB 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}"

Filter="ffdshow Video Decoder"

Pin="Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo2 YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo2 UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}"

Filter="ffdshow Video Decoder"

Pin="Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo2 YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo2 UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{CF49D4E0-1115-11CE-B03A-0020AF0BA770}"

Filter="AVI Decompressor"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: CLJR; Format: VideoInfo CLJR 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo RGB 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{CF49D4E0-1115-11CE-B03A-0020AF0BA770}"

Filter="AVI Decompressor"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: CLJR; Format: VideoInfo CLJR 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo RGB 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}"

Filter="ffdshow Video Decoder"

Pin="Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo2 YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo2 UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YVYU; Format: VideoInfo YVYU 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3131564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV11 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{94297043-BD82-4DFD-B0DE-8177739C6D20}"

Filter="Mpeg4s Decoder DMO"

Pin="out0"

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YVYU; Format: VideoInfo YVYU 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3131564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV11 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo RGB 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{CF49D4E0-1115-11CE-B03A-0020AF0BA770}"

Filter="AVI Decompressor"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: CLJR; Format: VideoInfo CLJR 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo RGB 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}"

Filter="ffdshow Video Decoder"

Pin="Out"

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo2 UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo2 YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{CF49D4E0-1115-11CE-B03A-0020AF0BA770}"

Filter="AVI Decompressor"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: CLJR; Format: VideoInfo CLJR 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo RGB 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}"

Filter="ffdshow Video Decoder"

Pin="Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo2 YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo2 UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}"

Filter="ffdshow Video Decoder"

Pin="Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo2 YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo2 UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{CF49D4E0-1115-11CE-B03A-0020AF0BA770}"

Filter="AVI Decompressor"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: CLJR; Format: VideoInfo CLJR 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo RGB 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{CF49D4E0-1115-11CE-B03A-0020AF0BA770}"

Filter="AVI Decompressor"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: CLJR; Format: VideoInfo CLJR 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo RGB 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}"

Filter="ffdshow Video Decoder"

Pin="Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo2 RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313459-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo Y416 640X352, 64 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo2 YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo2 UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P210 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313250-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P216 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {32315659-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo YV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {3231564E-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo NV12 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {30313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P010 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo2 P016 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {36313050-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo P016 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6}"

Filter="VGA 16 Color Ditherer"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: RGB4; Format: VideoInfo RGB 640X352, 4 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A}"

Filter="Color Space Converter"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: ARGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{CF49D4E0-1115-11CE-B03A-0020AF0BA770}"

Filter="AVI Decompressor"

Pin="XForm Out"

Major Type: Video; Sub Type: CLJR; Format: VideoInfo CLJR 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: UYVY; Format: VideoInfo UYVY 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: YUY2; Format: VideoInfo YUY2 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB32; Format: VideoInfo RGB 640X352, 32 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB565; Format: VideoInfo BITFIELDS 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB555; Format: VideoInfo RGB 640X352, 16 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB8; Format: VideoInfo RGB 640X352, 8 bits

Major Type: Video; Sub Type: RGB24; Format: VideoInfo RGB 640X352, 24 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{1B544C20-FD0B-11CE-8C63-00AA0044B51E}"

Filter="MS Avi Splitter"

Pin="Stream 00"

Major Type: Video; Sub Type: XVID; Format: VideoInfo XVID 640X352, 12 bits

Major Type: Video; Sub Type: Unknown {5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}; Format: VideoInfo MP4V 640X352, 12 bits


[FilterRenderError]

CLSID="{E436EBB5-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}"

Filter="File Source (Async.)"

Pin="Output"

Major Type: Stream; Sub Type: Avi; Format: Null

Major Type: Stream; Sub Type: Null; Format: Null

Czy ktos może wie o co chodzi?

Z góry dzięki i pozdrawiam

Do rozpoznania pliku dobry jest program Media Info:

http://www.dobreprogramy.pl/MediaInfo,Program,Windows,13099.html

Miałem sytuację taką,że pliki zapisane przez dekoder DVB-T nie były rozpoznawalne przez K-Lite.

Zainstalowałem odtwarzacz “Media Player Classic Home Cinema” i kodeki “Media Player Codec Pack”.

Czy w Twoim przypadku to pomoże to nie wiem.Ważne by rozpoznać poprzez MediaInfo jaki to plik a później zastanowić się czym go odtworzyć.

w VLC wszystko działa, to nie potrzebujesz kodeków.

Alternatywa to Media Player Classic Home Cinema + ffdshow http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto … 4#10088014

Pozdrawiam.