Bitcomet, niedokończony plik programu?


(Gipal) #1

Kiedy kończę pobieranie pliku, powininen on zmienić swój format na taki jaki jest w rzeczywistości, u mnie jest inaczej, w programie jest już 100%, a w folderze plik nadal jest niedokończony, czym może to być spowodowane?


(Pawel Pieczyrak) #2

1.Jaką masz wersje programu ??

2.Czy jeśli program zacznie udostępniać nowo pobrany plik te też pisze, że jest niedokończony ??


(Gipal) #3
  1. 0.98

  2. Tak :expressionless:


(Pawel Pieczyrak) #4

Usuń aktualną wersję programu i zainstaluj trochę straszą wersję i sprawdź czy problem nadal występuje.


(Gipal) #5

Wielkie dzięki, zainstalowanie starszej wersji pomogło.

Do zamknięcia :wink: