Bitsadmin wyskakujące okienka - WinXP


(Coshmar) #1

Zaczęło wyskakiwać mi okienko proces "bitsadmin" jest nierozpoznany itd. I otwierają się takie okienka non stop, nie raz po pięć jest uruchomionych, nic nie można zrobić, bo kolejne otwarcie okienka zamyka np. menu start.