Błąd 403 po zainstalowaniu Zend na Ubuntu 10.10


(system) #1

Wszystko przebiegało bez problemów aż do momentu konfigurowania /etc/apache2/httpd.conf

ServerName error.local

	DocumentRoot "/home/marcin/error/public"


	SetEnv APPLICATION_ENV "development"		DirectoryIndex index.php

		AllowOverride All

		Order allow,deny

		Allow from all

Po wpisaniu w przeglądarce adresu localhosta pojawia się komunikat 403, mimo tego że chmod dla folderu public ustawiony jest na 777 Orientuje się ktoś co może być nie tak?

A tak poza konkursem, znacie jakiś podobny do Notepad++ edytor pod Linuksa napisany pod GTK?


(roobal) #2

Obecnie nie edytuje się już httpd.conf, ten plik pozostał jedynie w ramach kompatybilności wstecznej. Oczywiście możesz to robić ale musisz dołączyć (include) go do apache2.conf, zrobiłeś to? Co do błędu, nadałeś chmod ale tylko dla katalogu czy rekursywnie? Poza tym zamiast 777 wystarczy 755.

Gedit? W sumie nie korzystałem z N++ dlatego strzelam :slight_smile:

Pozdrawiam!


(Karol Piatek) #3

Marcin , rozumiem, że korzystasz z Zend Server Community Edition ?

Nie wiem, czy dostarczany z nim Apache posiada takie narzędzia

jak a2ensite czy a2dissite..

Lepiej przenieś konfigurację swojego hosta do /etc/apache2/sites-available

do osobnego pliku np.: marcin_localhost

i później z linii poleceń wykonaj

a2ensite marcin_localhost

tak aby system samodzielnie podlinkował /etc/apache2/sites-available/marcin_localhostw /etc/apache2/sites-enabled/marcin_localhosti przeładuj konfigurację Apacha

/etc/init.d/apache2 reload

żeby usunąć link symboliczny należy wykonać

a2dissite marcin_localhost

/etc/init.d/apache2 reload

_________________________________________________________ W przypadku, jeżeli nie masz dostępnych narzędzi a2ensite i a2dissite pozostaje użyć tradycyjnego ln -s Dodanie linku symbolicznego

ln -s /etc/apache2/sites-available/marcin_localhost /etc/apache2/sites-enabled/marcin_localhost

Sprawdzenie, czy link symboliczny został poprawnie utworzony

ls -al /etc/apache2/sites-enabled/marcin_localhost

Usunięcie linku symbolicznego

rm /etc/apache2/sites-enabled/marcin_localhost

Karol p.s. Równie ważne jest, czy php jest ładowany jako moduł Apache, czy jako cgi. W przypadku, jeżeli php jest ładowany jako moduł Apache, musiałbyś najpierw sprawdzić, czy aby na pewno apache jest uruchamiany z poziomu użytkownika (np.: www-data), który należy do grupy www-data. Wywołanie polecenia się przydaje

ps aux | grep apache2

Wtedy masz pełen obraz, z jakiego użytkownika jest uruchamiany Apache, w /etc/group możesz sprawdzić, czy istnieje grupa www-data i Listing /etc/passwd w takim wypadku daje pełen obraz, do jakiej grupy należy użytkownik www-data. Jeżeli udało się ustalić te wszystkie informacje: to nadaj uprawnienia do katalogów dla grupy www-data dla swojego katalogu /home/marcin/error

chown -R nazwa_twojego_uzytkownika_systemowego:www-data /home/marcin/error

chmod 775 -R /home/marcin/error

Chown w powyższym wywołaniu powoduje, że jesteś nadal właścicielem katalogu i jego podkatalogów,

jak i uprawnienia właściciela uzyskuje grupa www-data.


(roobal) #4

Tak naprawdę nie trzeba linkować, wszystko i tak trafia do apache2.conf po użyciu a2ensite, więc konfiguracja może być w dowolnym pliku pod warunkiem, że zostanie on include'owany w pliku apache2.conf, a2ensite robi to automatycznie.

Pozdrawiam!


(Karol Piatek) #5

Roobal, ale chyba dyrektywa w /etc/apache2/apache2.conf

include /etc/apache2/sites-enabled/

sugeruje, że wszelkie konfiguracje dotyczące ładowania hostów

mają być pobierane ze wskazanego katalogu, bez potrzeby modyfikowania

/etc/apache2/apache2.conf ?

Karol


(roobal) #6

Tak właśnie o to mi chodzi, chodzi mi o to, że e2ensite robi to automatycznie, bo zostało to już zdefiniowane przez twórców Apache'a ale można to samo zrobić ręcznie w na przykład jeszcze innym pliku i wtedy już trzeba edytować apache2.conf. Czyli jeśli kolega zrobił to sobie /etc/apache2/httpd.conf, to tak może zostać ale teraz musi do apache2.conf dopisać include /etc/apache2/httpd.conf, aby ta konfiguracja była w ogóle barana pod uwagę :slight_smile:

Pozdrawiam!


(system) #7

Mam zrobione te include, po powrocie z roboty sprawdzę to co napisał dr_kapiatek i dam znać czy pomogło.