Błąd 500, mod rewrite

Mam .htaccess:

RewriteEngine On


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d


RewriteRule ^([a-zA-Z-]+)$ /$1/ [R]

RewriteRule ^([a-zA-Z-]+)/([a-zA-Z-]+)$ /$1/$2/ [R]


RewriteRule ^([a-zA-Z-]+)\/([a-zA-Z-]+)\/([0-9]+)([/]?)$ index.php?content=$1&scontent=$2&page=$3 [L]

RewriteRule ^([a-zA-Z-]+)\/([a-zA-Z-]+)([/]?)$ index.php?content=$1&scontent=$2 [L]

RewriteRule ^([a-zA-Z-]+)([/]?)$ index.php?content=$1 [L]

Jak sprawić, aby po dopisaniu /folder przenosiło do tego folderu, zamiast do ?content=? Próbowałem:

RewriteRule ^folder /folder/ [L]

Czy to nie sprawa:

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

Mimo to nie działa… Brak mi już pomysłów. Próbowałem najróżniejszych kombinacji…

Poczytaj to, na podstawie tego przerabiałem linki na swojej stronie.

O… sprawa rozwiązana :). Dzięki.