Błąd 80244019!

Nie ściągają mi się aktualizacje Windowsa ani Spybota. Mam Vistę. Nie bardzoi wiem co robić, może pomożecie ???

Wklejam to, co za poradą forumowiczów udało mi się wygenerować

Mam niewielkie doświadczenie z kompami, może ktoś mi coś poradzi?

Tylko błagam, jakimś zrozumiałym językiem :slight_smile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:21:44, on 2009-02-14

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSLoader.exe

C:\Program Files\Thomson\ST330\diagnostics\diagnostics.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\C Technologies\C-Pen 20\CPen20.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Users\MIRKA\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\C Technologies\C-Pen 20\CPenOCR.exe

C:\Program Files\C Technologies\C-Pen 20\CPenDesk.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/ … .yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/ … .yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [iAAnotif] “C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe”

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [PLFSetL] C:\Windows\PLFSetL.exe

O4 - HKLM…\Run: [PlayMovie] “C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe”

O4 - HKLM…\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM…\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM…\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM…\Run: [diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\ST330\diagnostics\diagnostics.exe” /icon -l:pl

O4 - HKLM…\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM…\Run: [iPlusManager] C:\Program Files\iPlus\iPlusChecker.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [sMSTray] C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU…\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - Global Startup: C-Pen 20.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O13 - Gopher Prefix:

O15 - Trusted Zone: http://www.vista.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.windowsupdate.com

O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) - http://download.gamedesire.com/g_bin/pl … 0_0_31.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{635AD3BE-B78B-49FB-96F2-40ED83D473E4}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{78201ECA-063F-4114-BE43-9494D263852B}: NameServer = 85.255.114.78,85.255.112.101

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{9EF9EF01-33CB-4286-BD87-D7D6E7E1AF4D}: NameServer = 85.255.114.78,85.255.112.101

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.114.78,85.255.112.101

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.114.78,85.255.112.101

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe

O23 - Service: GtDetectSc Service (GtDetectSc) - OptionNV - C:\Program Files\iPlus\Drivers\driverVista\GTMax3.6\GtDetectSc.exe

O23 - Service: GtFlashSwitch Service (GtFlashSwitch) - Option - C:\Program Files\iPlus\Drivers\driverVista\GTMax3.6\GtFlashSwitch.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: SpeedTouch 330 Manager (st330service) - THOMSON Telecom Belgium - C:\Program Files/Thomson/ST330/service/st330service.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

End of file - 10970 bytes

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Malwarebytes’ Anti-Malware przeskanuj wszystkie dyski usuń co znajdzie daj log na forum

Następnie pobierz Combofix przeskanuj system, i daj log na forum

Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka

Przeskanowałam wszystkie dyski, usunęłam jakieś trojany i coś jeszcze. Na koniec pojawił mi sie komunikat, który wkleiłam na :

http://wklejto.pl/26281

Nie wiem, czy ta operacja wklejenia przebiegła pomyślnie. Mam nadzieję, że właśnie to miałąm wkleić.

Teraz spróbuję tym Combofixem. Restartuję kompa i za jakiś czas znowu sie zaloguję.

A tak w ogóle to dzięki za pomoc, tak szybko się jej nie spodziewałam, pozdrawiam :lol:

Pokaż log z CombofiX

A to z Combofixa

http://www.wklejto.pl/26286

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C:\Qoobox oraz Combofix , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

Spandaupol

Dostosowałam sie do Twoich wskazówek i pomogło !

Po przeskanowaniu obydwoma programami spróbowałam ściągnąć aktualizacje i wszystko działa !!

Jeszcze raz dzięki :slight_smile:

A Tobie huber2t dzięki także za zainteresowanie.

Pozrawiam obydwu :slight_smile: