Błąd dll

Witam. Mam taki problem. Przy każdym uruchamianiu systemu wyświetla mi się okno RunDLL:

"Wystąpił bład podczas ładowania

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ljJBtsQj.dll

Nie można odnaleźć określonego modułu".

Co zrobić aby on zniknął??

Podaj log z HijackThis. Instrukcja :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654

Podaj log z Combofix. Instrukcja :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:48:58, on 2008-12-24

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

D:\Programy\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

D:\Programy\antyvir\ashDisp.exe

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3SRCHMN.EXE

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Users\User\Desktop\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL (file missing)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {17A882C6-5B0D-43FD-A189-6CA1864C79A7} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: VideoCodec Class - {284AAAD9-FDF9-49A3-93ED-9CAE4AA26805} - C:\Windows\system32\AswBHO.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - D:\Programy\Expressivo\IH_iexplore.dll

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: MegaIEMn - {bf00e119-21a3-4fd1-b178-3b8537e75c92} - D:\Programy\MegaIEMn.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - D:\Programy\Expressivo\IH_iexplore.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [!AVG Anti-Spyware] “D:\Programy\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe” /minimized

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “D:\Programy\Reader\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\Programy\antyvir\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM…\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] “C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\m3SrchMn.exe” /m=2 /w

O4 - HKLM…\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [uTorrent] “D:\Programy\uTorrent\uTorrent.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ljJBtsQj.dll,#1

O4 - HKCU…\Run: [Nowe Gadu-Gadu] “D:\Programy\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe”

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Programy\Office 2000\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi … p=ZNfox000

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\OFFICE~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O15 - Trusted Zone: http://*.mks.com.pl

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Programy\antyvir\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Programy\antyvir\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\antyvir\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\antyvir\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\Programy\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

End of file - 8850 bytes

Infekcja

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

wyglada na to, że program sam z siebie usunął usterkę bo już jej nie ma. dzięki za pomoc :smiley:

Daj log!

========

K.

Nie krzycz, popraw temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw. JNJN