Błąd Form1.exe

Witam. Jestem tutaj nowy więc sorry jeżeli dałem to w złym dziale lub coś. Od niedawna przy wyłączaniu komputera zaczął mi wyskakiwać błąd Form1.exe. Komputer się nie wyłączy dopóki nie nacisnę Zakończ Teraz. Proszę o pomoc. Log z Hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:32:22, on 2011-12-22

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Documents and Settings\Kamil\Menu Start\Programy\Autostart\wostock410.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\windows\system32\FsUsbExService.Exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\windows\system32\LGScsiCommandService.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

D:\J\Driver.San.Francisco.Repack-ali213\Driver.San.Francisco.Crack.Offline.Fix.1.0.1\Ubisoft Game Launcher\UbisoftGameLauncher.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\spellchecker_gg.exe

C:\PROGRA~1\AIMP2\AIMP2.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Kamil\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.765\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = my.daemon-search.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: LinkAirBrowserHelper HistoryTriggerBHO - {21A88CB9-84D2-4020-A2D1-B25A21034884} - C:\Program Files\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\LinkAirBrowserHelper.dll

O2 - BHO: Little Fighter 2 Toolbar Helper - {AE90C38C-97CF-4696-B290-C7973DC9675E} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v3.3.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O3 - Toolbar: Little Fighter 2 Toolbar - {C3CD744D-2FAE-4640-8297-16B5DA423104} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v3.3.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [Lexmark X1100 Series] “C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe”

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKCU…\Run: [king_mg] C:\windows\system32\mgking.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe” -autorun

O4 - Startup: wostock410.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LG SCSI command service (LGScsiCommandService) - Mobile Leader Co.,Ltd. - C:\windows\system32\LGScsiCommandService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

Pobierz OTL stąd : http://forum.dobreprogramy.pl/otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html,ustaw go jak na obrazku. Wstaw logi (OTL.txt,Extras.txt) na http://www.wklej.org i czekaj na opinię fachowca…

Ok tu jest log OTL:

http://wklej.to/2dRL9

Tu jest Extras:

http://wklej.to/aXj6t

Liczę na waszą pomoc:)

Odinstaluj Spybot - Search & Destroy,Ad-Aware SE Personal,DAEMON Tools Toolbar,

Little Fighter 2 Toolbar.Przeskanuj progr.Malwarebytes Anti-Malware

http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html

Przed skanowaniem wykonaj RĘCZNĄ AKTUALIZACJĘ BAZY WIRUSÓW

Pokaż nowe logi z OTL.