Błąd hvwryjx.dll


(Norbert Koczara) #1

proszę o pomoc jak to wyrzucić bo irytuje mnie podczas uruchamiania systemu za każdym razem

 

http://www31.zippyshare.com/thumb/nTv0JiDi/file.html

 

FRST --> http://www.wklej.org/hash/bf8cb4fa1f4/

Addition --> http://www.wklej.org/hash/7592e914e5d/

 

 


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Hosts:
AlternateDataStreams: C:\ProgramData:482EE99B1E21CE8C
AlternateDataStreams: C:\Users\All Users:482EE99B1E21CE8C
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Application Data:482EE99B1E21CE8C
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Dane aplikacji:482EE99B1E21CE8C
AlternateDataStreams: C:\Users\Norbert\Cookies:zliEGkSkaTBtFpNqCXPnC83
AlternateDataStreams: C:\Users\Norbert\AppData\Local\Temp:BEZegB7FIh6p0AHcDZd1vlYkd
HKU\S-1-5-21-3648498610-851535749-3584849008-1000\...\Run: [YQDPack] = C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\Users\Norbert\AppData\Local\IXsoft\hvwryjx.dll
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
CHR StartupUrls: Default - "https://www.google.pl/?gws_rd=ssl", "hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hpts=1424133805from=wpcuid=SAMSUNGXHM321HI_S26VJ9CBA01977"
S1 fhiiumdp; \\C:\Windows\system32\drivers\fhiiumdp.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Norbert Koczara) #3

jak zawsze pomocny, thx :slight_smile:


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST