Błąd IAStorIcon.exe przy starcie systemu


(lubelmar) #1

Po uruchomieniu systemu pojawia się błąd IAStorIcon.exe - ostrzeżenie systemu … Unkonown Hard Error.
Nie wiem jak się tego pozbyć.