Błąd InstallShield po odinstalowaniu NIS 2007?


(Wyskacz) #1

Witam

Mam ten sam problem przy instalacji gry Gothic 3

Wcześniej mniałem Nortoa Internet Security 2007

Byćmoże źle go odinstalowałem albo coś.

Nie mogę opzbyć się tego okienka.

Na początku wyskakiwał wylko błąd InstallShield.

z C:programfil.../CommonFiles/ usunąłem InstalShielda jak mi radzono na innych forach. Po tym zaczął wyskakiwać też ten bąd

>SetupDLL\SetupDLL.cpp(390)

pAPP:AntiVirenKit 2006

PVENDOR:G DATA

PGUID:B9D1079B_9BB3-4826_92B1-D50BiF25C838

cos tam XP ServicePack 2 (2006) IE 6.0.29002180

od razu wrzucam loga z HJT

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:18:06, on 2007-05-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\AVerTV\QuickTV.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\jv16 PowerTools 2006\jv16PT.exe

C:\Documents and Settings\Krzysiek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://kkrzychk.republika.pl/Wyszukiwarka.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Kwyshell MidpX BHO - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O3 - Toolbar: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVerTV\QuickTV.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Link to &MidpX - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\Extent\jad_wrap.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0C89E27C-DD69-44BB-A32E-4D093E859FB2} (strprint.trprints) - https://mcp.microsoft.com/mcp/tools/MCPTranscriptPrint.CAB

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1167215827327

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

Prosiłbym o jakąś pomoc bo już niedługo się poddam

Dodam ze używam Kerio PF Pro i NOD32

NIS 2007 zainstalowałem po to zeby sprawdzić czy fajny

Dodatkowo skanowałem rejestr jv16 bez efektów


(Gutek) #2

Log OK

Daj log z Combofix - http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe


(Wyskacz) #3

nie mogę ten programik zawiesza się w pewnym momencie i wyskakuje raport


(Gutek) #4

Zobacz opis softu KLIKNIJ


(Wyskacz) #5

ok juz wstawiam z ComboFixa

"Krzysiek" - 2007-05-14 17:17:35 Dodatek Service Pack 2  

ComboFix 07-05.13.V - Running from: "C:\Documents and Settings\Krzysiek\Pulpit\"(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))C:\WINDOWS\system32\zlbw.dll((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-04-05 to 2007-05-14 ))))))))))))))))))))))))))))))))))2007-05-14 17:19	


ok teraz zauważyłem coś co znalazł HJT

[code]O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)

moze to być to cudo?


(Gutek) #6

do usunięcia w trybie awaryjnym

Pobierz Gmer

  1. Rootkit=>szukaj=>bez zaznaczania pokaż wszystko=> Ctrl + V do posta wklej

  2. Rootkit => zaznaczone tylko Pokazuj wszystko + Usługi => Szukaj => Kopiuj => Ctrl + V do posta wklej

Użyj też ATF-Cleaner - http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1


(Gutek) #7

Wklej 2 log z Gmera


(Wyskacz) #8
GMER 1.0.12.12244 - http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-05-14 21:21:20

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2---- Services - GMER 1.0.12 ----


Service .NET CLR Data

Service .NET CLR Networking

Service .NET Data Provider for Oracle

Service .NET Data Provider for SqlServer

Service .NETFramework

Service [DISABLED] Abiosdsk

Service [DISABLED] abp480n5

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ACPI.sys [BOOT] ACPI

Service [DISABLED] ACPIEC

Service [DISABLED] adpu160m

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys [MANUAL] aec

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys [SYSTEM] AFD

Service [MANUAL] agzhfaeq

Service [DISABLED] Aha154x

Service [DISABLED] aic78u2

Service [DISABLED] aic78xx

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS [MANUAL] ALCXWDM

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] Alerter

Service C:\WINDOWS\System32\alg.exe [MANUAL] ALG

Service [DISABLED] AliIde

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\amdk7.sys [SYSTEM] AmdK7

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Amfilter.sys [SYSTEM] Amfilter

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\amon.sys [AUTO] AMON

Service [DISABLED] amsint

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Amusbprt.sys [MANUAL] Amusbprt

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] AppMgmt

Service [DISABLED] asc

Service [DISABLED] asc3350p

Service [DISABLED] asc3550

Service ASP.NET

Service ASP.NET_1.1.4322

Service ASP.NET_2.0.50727

Service Aspi32

Service C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [MANUAL] aspnet_state

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\asyncmac.sys [MANUAL] AsyncMac

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\atapi.sys [BOOT] atapi

Service [DISABLED] Atdisk

Service C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe [DISABLED] Ati HotKey Poller

Service C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe [AUTO] ATI Smart

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ati2mtag.sys [MANUAL] ati2mtag

Service Atierecord

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\atmarpc.sys [MANUAL] Atmarpc

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] AudioSrv

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\audstub.sys [MANUAL] audstub

Service C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.sys [SYSTEM] AVG Anti-Spyware Driver

Service C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe [AUTO] AVG Anti-Spyware Guard

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\AvgAsCln.sys [SYSTEM] AvgAsCln

Service BattC

Service [SYSTEM] Beep

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] BITS

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Browser

Service [DISABLED] cbidf2k

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [MANUAL] CCDECODE

Service [DISABLED] cd20xrnt

Service [SYSTEM] Cdaudio

Service [DISABLED] Cdfs

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cdrom.sys [SYSTEM] Cdrom

Service [SYSTEM] Changer

Service C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe [MANUAL] cisvc

Service C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe [DISABLED] ClipSrv

Service C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [MANUAL] clr_optimization_v2.0.50727_32

Service [DISABLED] CmdIde

Service system32\drivers\cmuda.sys [MANUAL] cmuda

Service C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe [MANUAL] COMSysApp

Service ContentFilter

Service ContentIndex

Service [DISABLED] Cpqarray

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] CryptSvc

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\cx88vid.sys [AUTO] CX23880

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\CX88XBAR.sys [AUTO] CX88XBAR

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\CX88TUNE.sys [AUTO] CXTUNE

Service [DISABLED] dac2w2k

Service [DISABLED] dac960nt

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] DcomLaunch

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Dhcp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\disk.sys [BOOT] Disk

Service C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe [MANUAL] dmadmin

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\dmboot.sys [DISABLED] dmboot

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\dmio.sys [BOOT] dmio

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\dmload.sys [BOOT] dmload

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] dmserver

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys [MANUAL] DMusic

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Dnscache

Service [DISABLED] dpti2o

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys [MANUAL] drmkaud

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ENTECH.sys [MANUAL] ENTECH

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] ERSvc

Service C:\WINDOWS\system32\services.exe [AUTO] Eventlog

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] EventSystem

Service [DISABLED] Fastfat

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] FastUserSwitchingCompatibility

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\fdc.sys [MANUAL] Fdc

Service [SYSTEM] Fips

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\flpydisk.sys [MANUAL] Flpydisk

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys [BOOT] FltMgr

Service [SYSTEM] Fs_Rec

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ftdisk.sys [BOOT] Ftdisk

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\fwdrv.sys [SYSTEM] fwdrv

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\gameenum.sys [MANUAL] gameenum

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\gmer.sys [MANUAL] gmer

Service I:\INSTALL\GMSIPCI.SYS [MANUAL] GMSIPCI

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\msgpc.sys [MANUAL] Gpc

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hamachi.sys [MANUAL] hamachi

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] helpsvc

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] HidServ

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\hidusb.sys [MANUAL] hidusb

Service [DISABLED] hpn

Service [DISABLED] hpt3xx

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [MANUAL] HPZid412

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [MANUAL] HPZipr12

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [MANUAL] HPZius12

Service C:\WINDOWS\System32\Drivers\HTTP.sys [MANUAL] HTTP

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] HTTPFilter

Service [SYSTEM] i2omgmt

Service [DISABLED] i2omp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\i8042prt.sys [SYSTEM] i8042prt

Service C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [MANUAL] IDriverT

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys [SYSTEM] Imapi

Service C:\WINDOWS\System32\imapi.exe [MANUAL] ImapiService

Service inetaccs

Service [DISABLED] ini910u

Service Inport

Service [DISABLED] IntelIde

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys [MANUAL] ip6fw

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys [MANUAL] IpFilterDriver

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ipinip.sys [MANUAL] IpInIp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ipnat.sys [MANUAL] IpNat

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ipsec.sys [SYSTEM] IPSec

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irda.sys [AUTO] irda

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irenum.sys [MANUAL] IRENUM

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Irmon

Service ISAPISearch

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\isapnp.sys [BOOT] isapnp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\kbdclass.sys [SYSTEM] Kbdclass

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\khips.sys [SYSTEM] khips

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys [MANUAL] kmixer

Service C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe [AUTO] KPF4

Service [BOOT] KSecDD

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] lanmanserver

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] lanmanworkstation

Service [SYSTEM] lbrtfdc

Service ldap

Service LicenseService

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] LmHosts

Service C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe [AUTO] MDM

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Messenger

Service [SYSTEM] mnmdd

Service C:\WINDOWS\System32\mnmsrvc.exe [MANUAL] mnmsrvc

Service [MANUAL] Modem

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mouclass.sys [SYSTEM] Mouclass

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mouhid.sys [MANUAL] mouhid

Service [BOOT] MountMgr

Service [DISABLED] mraid35x

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxdav.sys [MANUAL] MRxDAV

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [SYSTEM] MRxSmb

Service C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe [MANUAL] MSDTC

Service [SYSTEM] Msfs

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MSIRCOMM.sys [MANUAL] MSIRCOMM

Service C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe [MANUAL] MSIServer

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys [MANUAL] MSKSSRV

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [MANUAL] MSPCLOCK

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys [MANUAL] MSPQM

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mssmbios.sys [MANUAL] mssmbios

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [MANUAL] MSTEE

Service [BOOT] Mup

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [MANUAL] NABTSFEC

Service [BOOT] NDIS

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [MANUAL] NdisIP

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [MANUAL] NdisTapi

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndisuio.sys [MANUAL] Ndisuio

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndiswan.sys [MANUAL] NdisWan

Service [MANUAL] NDProxy

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\netbios.sys [SYSTEM] NetBIOS

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\netbt.sys [SYSTEM] NetBT

Service C:\WINDOWS\system32\netdde.exe [DISABLED] NetDDE

Service C:\WINDOWS\system32\netdde.exe [DISABLED] NetDDEdsdm

Service C:\WINDOWS\System32\lsass.exe [MANUAL] Netlogon

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] Netman

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] Nla

Service C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe [AUTO] NOD32krn

Service [SYSTEM] Npfs

Service I:\NTACCESS.sys [MANUAL] NTACCESS

Service [DISABLED] Ntfs

Service C:\WINDOWS\System32\lsass.exe [MANUAL] NtLmSsp

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] NtmsSvc

Service [SYSTEM] Null

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nwlnkflt.sys [MANUAL] NwlnkFlt

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys [MANUAL] NwlnkFwd

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\parport.sys [MANUAL] Parport

Service [BOOT] PartMgr

Service [AUTO] ParVdm

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\pci.sys [BOOT] PCI

Service [SYSTEM] PCIDump

Service [DISABLED] PCIIde

Service [DISABLED] Pcmcia

Service [MANUAL] PDCOMP

Service [MANUAL] PDFRAME

Service [MANUAL] PDRELI

Service [MANUAL] PDRFRAME

Service [DISABLED] perc2

Service [DISABLED] perc2hib

Service PerfDisk

Service PerfNet

Service PerfOS

Service PerfProc

Service C:\WINDOWS\system32\services.exe [AUTO] PlugPlay

Service C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [MANUAL] Pml Driver HPZ12

Service C:\WINDOWS\System32\lsass.exe [AUTO] PolicyAgent

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\raspptp.sys [MANUAL] PptpMiniport

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\processr.sys [SYSTEM] Processor

Service C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [AUTO] ProtectedStorage

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\psched.sys [MANUAL] PSched

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ptilink.sys [MANUAL] Ptilink

Service pxcom

Service C:\WINDOWS\System32\Drivers\PxHelp20.sys [BOOT] PxHelp20

Service [DISABLED] ql1080

Service [DISABLED] Ql10wnt

Service [DISABLED] ql12160

Service [DISABLED] ql1240

Service [DISABLED] ql1280

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasacd.sys [SYSTEM] RasAcd

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] RasAuto

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [MANUAL] Rasirda

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasl2tp.sys [MANUAL] Rasl2tp

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] RasMan

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\raspppoe.sys [MANUAL] RasPppoe

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\raspti.sys [MANUAL] Raspti

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rdbss.sys [SYSTEM] Rdbss

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys [SYSTEM] RDPCDD

Service RDPDD

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rdpdr.sys [MANUAL] rdpdr

Service RDPNP

Service [MANUAL] RDPWD

Service C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe [MANUAL] RDSessMgr

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\redbook.sys [SYSTEM] redbook

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] RemoteAccess

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] RemoteRegistry

Service C:\WINDOWS\System32\locator.exe [MANUAL] RpcLocator

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] RpcSs

Service C:\WINDOWS\System32\rsvp.exe [MANUAL] RSVP

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RTL8139.SYS [MANUAL] rtl8139

Service C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [AUTO] SamSs

Service C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe [MANUAL] SCardSvr

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Schedule

Service ScsiPort

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\secdrv.sys [MANUAL] Secdrv

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] seclogon

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] SENS

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SER120.sys [MANUAL] SER120

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\serenum.sys [MANUAL] serenum

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\serial.sys [SYSTEM] Serial

Service [SYSTEM] Sfloppy

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] SharedAccess

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] ShellHWDetection

Service [DISABLED] Simbad

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SLIP.sys [MANUAL] SLIP

Service [DISABLED] Sparrow

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys [MANUAL] splitter

Service C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe [AUTO] Spooler

Service C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys [BOOT] sptd

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\sr.sys [DISABLED] sr

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] srservice

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv.sys [MANUAL] Srv

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] SSDPSRV

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irstusb.sys [MANUAL] STIrUsb

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] stisvc

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\StreamIP.sys [MANUAL] streamip

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\swenum.sys [MANUAL] swenum

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys [MANUAL] swmidi

Service C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe [MANUAL] SwPrv

Service swwd

Service [DISABLED] symc810

Service [DISABLED] symc8xx

Service [DISABLED] sym_hi

Service [DISABLED] sym_u3

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys [MANUAL] sysaudio

Service C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe [MANUAL] SysmonLog

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] TapiSrv

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\tcpip.sys [SYSTEM] Tcpip

Service [MANUAL] TDPIPE

Service [MANUAL] TDTCP

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\termdd.sys [SYSTEM] TermDD

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] TermService

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Themes

Service C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe [MANUAL] TlntSvr

Service [DISABLED] TosIde

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] TrkWks

Service TSDDD

Service [DISABLED] Udfs

Service [DISABLED] ultra

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\update.sys [MANUAL] Update

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] upnphost

Service C:\WINDOWS\System32\ups.exe [MANUAL] UPS

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbccgp.sys [MANUAL] usbccgp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbhub.sys [MANUAL] usbhub

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbohci.sys [MANUAL] usbohci

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbprint.sys [MANUAL] usbprint

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbscan.sys [MANUAL] usbscan

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [MANUAL] USBSTOR

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbuhci.sys [MANUAL] usbuhci

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\V0220Dev.sys [MANUAL] V0220Dev

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\V0220Vfx.sys [MANUAL] V0220Vfx

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys [SYSTEM] VgaSave

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\viaagp.sys [BOOT] viaagp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\viaide.sys [BOOT] ViaIde

Service C:\WINDOWS\System32\Drivers\VIAPFD.SYS [SYSTEM] VIAPFD

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\viaudio.sys [MANUAL] VIAudio

Service [BOOT] VolSnap

Service C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe [MANUAL] VSS

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] W32Time

Service W3SVC

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wanarp.sys [MANUAL] Wanarp

Service [MANUAL] WDICA

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys [MANUAL] wdmaud

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] WebClient

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] winmgmt

Service [MANUAL] Winsock

Service WinSock2

Service WinTrust

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] WmdmPmSN

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] Wmi

Service WmiApRpl

Service C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe [MANUAL] WmiApSrv

Service C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [MANUAL] WMPNetworkSvc

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys [SYSTEM] WS2IFSL

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] wscsvc

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [MANUAL] WSTCODEC

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] wuauserv

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [MANUAL] WudfPf

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [MANUAL] WudfRd

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] WudfSvc

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] WZCSVC

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] xmlprov

Service {2FCFB02D-7EE5-4AD0-B5F2-B1C51580E561}

Service {3A2BE56D-9CFB-4A11-87F5-BC00C8D13626}

Service {A1CBB739-F558-4AC6-A722-5731F47761E9}

Service [MANUAL] aaagdxey


---- EOF - GMER 1.0.12 ----

(Gutek) #9

Jest Ok


(Wyskacz) #10

no ale nie pomogło

:frowning:


(qrczak13) #11

Poczytaj to.

Użyj jv16 PowerTools 2006 1.5.2.350

Na czas instalacji wyłącz antywira i firewalla.


(Wyskacz) #12

co mam skanować ?

bo mam to już zainstalowane

Złączono Posta : 15.05.2007 (Wto) 11:25

teraz po włożeniu płyty wyskakuje okienko z informacją:

Setup.exe

Ukończono tylko część żądania ReadProcessMemory lub WriteProcessMemory.

a po naciśnięciu ok

GothicIII 

Instalator nie moze rozpocząc pracy

File:setup.exe

Parametr:

Directory:

Wcześniej (wczoraj) instalator już się uruchamiał i przygotowywał instalacje i szedł taki pasek ale dochodził do trzech kresek i wyskakiwał błąd InstallShielda. Wyglądało to jak by mu jakiejś biblioteki brakowało. Jakiej to już sobie nie przypomne. Złączono Posta _: 15.05.2007 (Wto) 12:12_błąd wyglądał podobnie do tego

>SetupDLL\SetupDLL.cpp(390)

pAPP:AntiVirenKit 2006

PVENDOR:G DATA

PGUID:B9D1079B_9BB3-4826_92B1-D50BiF25C838

cos tam XP ServicePack 2 (2006) IE 6.0.29002180

Złączono Posta : 15.05.2007 (Wto) 12:14

Tylko że nie był to ten sam

zamiast anti virenKit był Gothic 3 albo setup.exe

juz teraz nie pamiętam

ale schemat błędu był podobny

Nie pamiętam też czy to był ten plik “SetupDLL.cpp”

być może inny


(qrczak13) #13

Przejrzyj ten temat i zastosuj ASPI i DMA.

Nero InfoTool zobacz jaki masz firmware wypalarki (firmware version).

Napisz jaki model i firma.


(Mirfi2) #14

NOD32 wymaga odinstalowania Nortona pobierz i sprawdż

http://www.eset.com/download/av-uninstallers.php


(Wyskacz) #15

z firmwarem już nic nie będę kombinował bo już raz oddawałem nagrywarkę do naprawy.

błąd wyglądał ( i teraz znów wygląda) tak:

Kod błędu:	-5006 : 0x80070017

Informacje o błędzie:

>SetupDLL\SetupDLL.cpp (1356)

PAPP:Gothic III

PVENDOR:JoWooD Productions Software AG (##ID_STRING7##)

PGUID:02B244A2-7F6A-42E8-A36F-8C385D7A1625

$10.1.0.238

@Windows XP Dodatek Service Pack 2 (2600) IE 7.0.6000.16414

(qrczak13) #16

Zrobiłeś to z Aspi i Dma? Jeżeli dalej tak jest to:

Jeżeli masz oryginał to idź do sklepu niech wymienią na nowy.


(Wyskacz) #17

Sęk w tym że niemam takiej opcji w moim NERO o jakiej mówią na samym początku w tym topicu który podałeś do tego ASPI i DMA

to się nazywa chyba Nero Info Tool

Złączono Posta : 19.05.2007 (Sob) 16:02

Ok dobra poradziłem sobie z tym ASPI i DMA i wygląda na to że jest wszystko w porządku. Płyty nie oddam bo nie jest moja. A u kumpla od którego pozyczyłem działa wszystko bez zarzutów.

Moim zdaniem nawala InstallShield.

Zastanawiam się czy istnieje coś co może naprawi z nim problem, albo ew. jakiś zamiennik który by go symulował

Złączono Posta : 19.05.2007 (Sob) 16:45

Ja już sam niewiem

raz wyskakuje read proces memory raz ten głupi

Kod błędu: -5006 : 0x80070017

Informacje o błędzie:

>SetupDLL\SetupDLL.cpp (1356) …

a innym razem zawiesza się komputer i nie reaguje.

z tego co zauważyłem to inni ludzie też mają tego typu problemy z innymi grami (np. FM 2007)

Czy to wina CDprojektu?

A może to wina Microsoftu?

Mnie się wydaje ze to raczej to 2 bo przed instalacją poprawek i NIS działało wszystko wporządku:/ J****y insallShield po prostu strajkuje i ani w jdną ani w drógą stronę nieda się z tym nic zrobić :frowning:


(qrczak13) #18

Na poprzedniej stronie M_i_r podał link do usuwania Nortona. Jak nie stosowałeś to zastosuj. Przeczyść rejestr po tym.

Start > uruchom > services.msc > Terminal Services (Usługi terminalowe) zatrzymaj i wyłącz.


(Wyskacz) #19

już to robiłem

dokładnie

i wyglądało na to że Norton usunął się poprawnie

Nie mgę tego wyłączyć bo opcje zarzymaj i wyłącz mam wyłączone i nie da sie ich użyc. Ustawione jest na ręczny.