Błąd Javascript

Hej, mam taki błąd w konsoli
„Uncaught TypeError: Failed to construct ‘HTMLElement’: Please use the ‘new’ operator, this DOM object constructor cannot be called as a function”

var s = (e = r = g(this, (t = n.__proto__ || Object.getPrototypeOf(n)).call.apply(t, [this].concat(i))), r._props = {}, r.props = {}, e);

Może ktoś pomóc co tu jest nie tak?

Użyj source mapy to będziesz wiedział w którym miejscu kodu masz błąd.

A jak to mogę wygenerować w wordpressie?

Generuje to transkryptor/obfuskator albo inny tool do minifikowania kodu js. To może robić z automatu np webpack jeśli używasz go w projekcie.

Nie powiem Ci czego używasz w projekcie. Powinieneś to wiedzieć lub poszukać informacji w plikach projektu.

Szczerze, to właśnie mam projekt bez żadnej kompilacji, po prostu tak było i wszystko działa ale jest ten błąd :wink: tu jedynie chodzi o dekompresje? żeby zamiast był zminifikowany był normalnie w linijkach tak?

Ten kod na pewno przeszedł przez jakiegoś minifikatora albo optymalizatora, a być może jest wynikiem translacji z TSa albo przy pomocy babela.

Nikt normalny nie będzie tego analizował i debugował. Trzeba popatrzeć w kod źródłowy.

Skoro masz tylko to to znaczy, że nie masz kodu źródłowego projektu i tyle. Zostaje bawienie się w reverse engineering tego fragmentu.