Błąd komentarzy w php-fusion 7.02.04

Robię stronę na php-fusion 7.02.04 i gdy wejdę w jakiś artykuł pojawia się fatal error i komentarze się nie wyświetlają ale treść artykułu tak.Oto komunikat: Fatal error: Call to undefined function render_comments() in /virtual/crashbandicoot.y0.pl/includes/comments_include.php on line 179

Jest początkujący w php-fusion.i nie wiem co zrobić

A gdzie mam ten kod dodać oto mój plik theme.php

<?php

if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }


define("THEME_WIDTH", "910");

define("THEME_BULLET", "");


require_once INCLUDES."theme_functions_include.php";



function render_page($license=false) {


	global $settings, $main_style;


	//Header


	echo "

| \n"; echo "

"; echo "

Szukaj na stronie :

   <em></em> </b></font> |

|

|   | "; echo " |

\n"; echo " |

\n"; echo "

Strona GłównaArtykułyForum
";} else { echo "

Nazwa użytkownika: Hasło
<a href="" rel="external nofollow"><font color="#d1d1d1">Rejestracja</font></a>

Zapomniałeś hasła

"; } //Content echo "

| “.LEFT.” | “.U_CENTER.CONTENT.L_CENTER.” | “.RIGHT.” |

\n"; //Footer echo " |

\n"; echo "

| “.stripslashes($settings[‘footer’]).” \n"; if (!$license) { echo showcopyright()." \n"; } echo showcounter()." Theme City Rain By Falkenbjerg.dk \n"; } function render_news($subject, $news, $info) { echo "

| “.$subject.” |
| “.$news.” |
| \n"; echo newsposter($info," ·").newsopts($info,"·").itemoptions(“N”,$info[‘news_id’]); echo " |

\n"; } function render_article($subject, $article, $info) { echo "

| “.$subject.” |
| “.($info[‘article_breaks’] == “y” ? nl2br($article) : $article).” |
| \n"; echo articleposter($info," ·").articleopts($info,"·").itemoptions(“A”,$info[‘article_id’]); echo " |

\n"; } function opentable($title) { echo "

| “.$title.” |
| \n"; } function closetable() { echo " |

\n"; } function openside($title, $collapse = false, $state = “on”) { global $panel_collapse; $panel_collapse = $collapse; echo "

| “.$title.” | “.panelbutton($state,$boxname).” |
| \n"; if ($collapse == true) { echo panelstate($state, $boxname); } } function closeside($collapse = false) { global $panel_collapse; if ($panel_collapse == true) { echo “\n”; } echo " |

\n"; } ?>

|

Rozwiązanie masz podane na forum fusiona http://www.php-fusion.pl/forum/viewthre … owstart=20