Błąd logowania - athgina.dll

Niby trzeba jakoś usunąć klucz:

HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL

Oczywiście pamiętaj by najpierw zrobić jego kopię lub całego rejestru a po usunięciu klucza restart Windows.