Błąd logowania do MS SQL Server (Błąd serwera SQL: 53/17)


(Wichajsterek) #1

Witam,

Próbuję pobrać dane do Excela i otrzymuję taki błąd.


Logowanie do programu Microsoft SQL Server


Połączenie nie powiodło się:

SQLState: '01000'

Błąd serwera SQL: 53

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]ConnectionOpen (Connect()).

Połączenie nie powiodło się:

SQLState: '08001'

Błąd serwera SQL: 17

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]Serwer SQL nie istnieje lub odmówiono do niego dostępu.

Do tej pory nie miałem z tym żadnych problemów, nic w pliku excela nie było zmieniane, nie mam nowych urządzeń w sieci itd. Komputer nie łączy się z serwerem lokalnie. W tej samej sieci jest jeszcze drugi komputer, który ma taki sam problem oraz laptop, który bez problemu się łączy. Lokalnie oraz z innej sieci udaje mi się połączyć.

Nie było żadnych zmian także po stronie serwera.

error3pr.png