Błąd logowania w Sklepie


(Clicker1000) #1

Po wciśnięciu Zaloguj i wybraniu konta wyskakuje mi informacja, że wystąpił błąd i abym spróbował zalogować się później.

Oczywiście - próbowałem później i nic z tego nie wynikło, sytuacja się nie zmieniła.