Błąd Menedżer Filtrów


(Arco) #1

Witam   w poglądzie zdarzeń cały czas pokazuje  błąd  ( Menedżer filtrów nie może dołączyć do obiektu urządzenia kontroli (CDO) systemu plików \Device\NamedPipe. Do czasu ponownego rozruchu wszystkie woluminy skojarzone z tym systemem plików nie będą dostępne do filtrowania. Stan końcowy: 0xC000000E )

Czy da się to jakoś naprawić , czy ponowna instalacja sytemu  - czasami system Windows 10 się zawiesza !!


(Kurp55) #2

Kliknij prawym przyciskiem myszy  przycisk Start, następnie wybierz pozycję Wiersz polecenia (administrator).

Wpisz polecenie sfc /scannow (spacja-odstęp odstęp pomiędzy „sfc” a „/”).

Możesz również spróbować naprawy z użyciem nośnika z zapisanym systemem. Zmieniasz botowanie i uruchamiasz komputer z danego nośnika.

Po uruchomieniu będziesz miał możliwość dokonania naprawy systemu.

 


(Arco) #3

Temat można zamknąć - problem rozwiązany  zainstalowany  od nowa system