Błąd MSI przy instalacji VMware 10


(Pilch Adrian) #1

W trakcie instalacji wyświetla się kominikat:

 

"The MSI

'C:\Users...\Temp\vmware_1415188895\vmwareworkstation_x64.msi'failed.

Could not write value to key

\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VMware\Performance. Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel.

 

 

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Na innym komputerze zainstalował się bez problem. 

 

Na tym próbowałem:

-czyszczenie TEMP,

-czyszczenie i szukanie błędów w rejestrze - ccleaner,

-szukanie błędów narzędziem systemowym,

-instalowanie na innej partycji,

-instalowanie jako administrator,

-usuwanie antywirusa

 

nie pomogło nic