Błąd odbierania\wysyłania

Program pocztowy zgłosił taki bład

0x800CCC0f

c867b8a9afc0e7fem.jpg

http://support.microsoft.com/kb/813514/pl