Błąd po uruchomieniu komputera


(Ad Zet1) #1

Witam

 

Po uruchomieniu komputera wyskakuje mi następującej treści komunikat:

 

"Wystąpił problem podczas uruchamiania pliku C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll

 

Nie można odnaleźć określonego modułu."

 

Czy ktoś wie jak temu zaradzić?

Z góry dzięki

 


(Atis) #2

Nowy log obowiązkowy - Farbar Recovery Scan Tool


(Ad Zet1) #3

Zrobiłem, raporty:

http://wklej.to/SpRyc

http://wklej.to/ZbHyc

http://wklej.to/oy1tf


(Atis) #4

Odinstaluj:

BitComet Packages

McAfee Security Scan Plus

Media View

Media Viewer

Media Watch

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-2195184045-3265951034-2981680463-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
HKU\S-1-5-21-2195184045-3265951034-2981680463-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [anafanfljffaagdgdlankopkbdoeomda] - C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha4721\ch\MediaViewV1alpha4721.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bopakagnckmlgajfccecajhnimjiiedh] - No Path
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jcbkfjcehaoddenaaokeinpenleppmge] - C:\Program Files (x86)\RichMediaViewV1\RichMediaViewV1release3942\ch\RichMediaViewV1release3942.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jpahofblfolejoejoidfopbfhbodccne] - C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha2331\ch\MediaViewV1alpha2331.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [khkjccflldafjfaiokjnjlfmckimhbfg] - C:\Program Files (x86)\MediaBuzzV1\MediaBuzzV1mode1164\ch\MediaBuzzV1mode1164.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lnoflpobbceiaainfpfbbmiiajmaceij] - C:\Program Files (x86)\MediaViewerV1\MediaViewerV1alpha4875\ch\MediaViewerV1alpha4875.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [oibihphpabdodhnkckbhmikgmcdkibdd] - C:\Program Files (x86)\MediaWatchV1\MediaWatchV1home3953\ch\MediaWatchV1home3953.crx [Not Found]
R2 McAfee SiteAdvisor Service; C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [203280 2009-01-23] ()
S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
S3 ewusbnet; system32\DRIVERS\ewusbnet.sys [X]
S3 ew_hwusbdev; system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [X]
S3 huawei_enumerator; system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [X]
S3 hwdatacard; system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [X]
S3 massfilter; system32\drivers\massfilter.sys [X]
S1 MpKslbb8f2765; \??\c:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{54C8EEB9-F7FC-4E3C-AC23-671547159FFB}\MpKslbb8f2765.sys [X]
S3 WinRing0_1_2_0; \??\C:\Program Files (x86)\IObit\Game Booster 3\Driver\WinRing0x64.sys [X]
S3 ZTEusbmdm6k; system32\DRIVERS\ZTEusbmdm6k.sys [X]
S3 ZTEusbnmea; system32\DRIVERS\ZTEusbnmea.sys [X]
S3 ZTEusbser6k; system32\DRIVERS\ZTEusbser6k.sys [X]
C:\Program Files (x86)\McAfee
C:\Program Files (x86)\MediaWatchV1
C:\ProgramData\McAfee Security Scan
C:\Users\Adam\AppData\Local\nsq88E0.tmp
C:\AdwCleaner
Task: {0CED8A7D-3175-44FC-A1D5-BEA0BA7B289F} - System32\Tasks\WIN-statsSystem => C:\Users\Adam\AppData\Local\Microsoft\WinU\~yxsibfs.exe
Task: {6744C3C7-01E1-45FB-8B61-1152FAE2943B} - System32\Tasks\CFBEDSDX => C:\Users\Adam\AppData\Roaming\CFBEDSDX.exe <==== ATTENTION
Task: {6BBA345E-0E37-40EC-B024-F86860DA4A5C} - System32\Tasks\WIN-statsAdmin => C:\Users\Adam\AppData\Local\Microsoft\WinU\~dwmxfxq.exe <==== ATTENTION
Task: {9526CFAE-622A-4409-A95D-CC83E1E905C8} - System32\Tasks\Qga591jEcHTvpYa => C:\Users\Adam\AppData\Roaming\ybpPLp0\1JTlMMG.exe [2014-11-25] ( )
Task: {B2F8B4A2-B9A5-499A-8926-A70AADB7BDC9} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 <==== ATTENTION
Task: {B440C9DF-A113-4879-984B-B9EE75507FE4} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 <==== ATTENTION
Task: {CAC2E19A-235D-453F-A203-7CFF10CF621C} - System32\Tasks\Pq0RNajrUddq4cH => C:\Users\Adam\AppData\Roaming\bbAxvPD\TKcIUaV.exe [2014-11-23] ( )
Task: {D1AFF6AB-EEFD-4E31-85BC-BF2718EDBE31} - System32\Tasks\1JO4AHDp7Kw2K5u => C:\Users\Adam\AppData\Roaming\wam8pgx\pXdAh9m.exe [2014-11-23] ( )
Task: {E25EA09C-EB3F-4A36-BF17-D3AF8B71321E} - System32\Tasks\WIN-GGfIfEGCfEGbGffIfCfEGC => C:\Users\Adam\AppData\Roaming\~aoearua.exe
Task: {EEBF8451-2304-4AD9-949F-690430E949D6} - System32\Tasks\SM => C:\Users\Adam\AppData\Roaming\SM.exe <==== ATTENTION
Task: C:\windows\Tasks\CFBEDSDX.job => C:\Users\Adam\AppData\Roaming\CFBEDSDX.exe <==== ATTENTION
Task: C:\windows\Tasks\SM.job => C:\Users\Adam\AppData\Roaming\SM.exe <==== ATTENTION
C:\Users\Adam\AppData\Roaming\*.exe
C:\Users\Adam\AppData\Local\Microsoft\WinU
C:\Users\Adam\AppData\Roaming\ybpPLp0
C:\Users\Adam\AppData\Roaming\wam8pgx
C:\Users\Adam\AppData\Roaming\bbAxvPDo
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Ad Zet1) #5

Zrobione.

http://wklej.to/hdyfU

http://wklej.to/OoPuv


(Atis) #6

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [YTDownloader] => "C:\Program Files (x86)\YTDownloader\YTDownloader.exe" /boot
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
BHO: McAfee SiteAdvisor BHO -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\x64\mcieplg.dll No File
BHO-x32: McAfee SiteAdvisor BHO -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll No File
Toolbar: HKLM - McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\x64\mcieplg.dll No File
Toolbar: HKLM-x32 - McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll No File
Handler: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll No File
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{B7082FAA-CB62-4872-9106-E42DD88EDE45}] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor
C:\Users\Adam\Desktop\~WRL3803.tmp
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 15 ActiveX

Adobe Flash Player 15 Plugin

Adobe Reader XI (11.0.09)

Java 7 Update 25

Java 7 Update 51

Java 6 Update 26

Zainstaluj:

Flash Player 16.0.0.235 Plugin

Flash Player 16.0.0.235 ActiveX

Java 8 Update 25

Adobe Reader XI 11.0.10

Internet Explorer 11