Błąd podczas dodawania danych do MySQL


(Saver) #1

TEMAT ZAMKNIĘTY UDAŁ MI SIĘ WSZYSTKO JUŻ ZROBIĆ :slight_smile:

Witam chce dodać komentarze do cytatów każdy cytat ma własny ID ale chyba coś źle robię, oto kod:

<?php

MÓJ FORMULARZ

echo '
 

imię:
komentarz:

';

KOD PHP

$imie = $_POST['imie']; 

$com = $_POST['com']; 

$Newsid = $_POST['Newsid'];


if($imie and $com) { 


  // łączymy się z bazą danych 

  $connection = @mysql_connect('localhost', 'root', '0') 

  or die('Brak połączenia z serwerem MySQL'); 

  $db = @mysql_select_db('bash', $connection) 

  or die('Nie mogę połączyć się z bazą danych'); 


  // dodajemy rekord do bazy 

  $ins = @mysql_query("INSERT INTO bc_comments SET Author='$imie', Content='$com', Newsid='$Newsid'"); 


  if($ins) echo "Komentarz dodany"; 

  else echo "Błąd, komentarz nie dodany, Spróbuj ponownie."; 


  mysql_close($connection);

Może mi ktoś pomóc i znaleźć błąd?


(Zbyszekborkowski) #2

Jaki jest ten błąd? Zdejmij wyciszenie błędów (@) z funkcji mysql_* i podaj treść.


(kostek135) #3

Problemem jest, że w ogóle się za to wziąłeś - może by tak czytać syntax zapytań?

http://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp