Błąd podczas generowania tablicy w PHP


(Pawlus1993) #1

Witam, od kilku dni zaczynam się uczyć PHP od podstaw korzystając z wolnego czasu. Napotkałem jednak na pewien błąd podczas przetwarzania mojego kodu. Generuje się tabela, lecz tylko z jedną kolumną (z nazwą towaru) lecz nie generuje się już ich ilość, czyli wartość wspisywana w odpowiednie pola formularzu..

Fragment pliku index.php

<?

$towar[0]='Cegły';

$towar[1]='Cement';	

$towar[2]='Zaprawa';

$towar[3]='Farby';	


	for($i=0; $i
	{

	$ilosc[$i]=$towar[$i].'_ilosc';

	echo "";

	}

?>[/code]
Fragment pliku skrypt.php , który przetwarza dane z powyższego formularza:

[code]<? $towar[0]='Cegły'; $towar[1]='Cement'; $towar[2]='Zaprawa'; $towar[3]='Farby'; for ($i=0; $i { $ilosc[$i]=$towar[$i].'_ilosc'; echo "$towar[$i]$ilosc[$i]"; } ?>


(Pablo_Wawa) #2

W tym przypadku w 2 pliku brakuje Ci odczytywania wartości ilości towaru z formularza z 1 pliku.

Pola zawierające ilość towaru nazywają się $towar[$i].’_ilosc’, czyli np. ‘Cegły_ilosc’. Ja widzę tylko przypisanie do zmiennej $ilosc[$i] tego ciągu (nazwy pola), brak jest natomiast odczytania tej wartości przekazanej z formularza. Jeśli dane przekazujesz metodą POST, odczyt danych (w skrócie) wygląda tak:

$ilosc[$i]=$_POST[$towar[$i].'_ilosc'];

Popraw na ten kod linijkę “$ilosc[$i]=$towar[$i].’_ilosc’;”