Błąd podczas instalacji sterowników NVIDIA z pliku .run

Witam mam problem z instalacją nVidia 173 na Xubuntu 12.04. Sterowniki ściągam z nvidia.com w pliku .run, X-server wyłączam komendą sudo service lightdm stop, i wpisuje sudo sh nvidia.run - Zmieniłem nazwe pliku.

A nastepnie akceptuje regulamin i błąd. Te same sterowniki pod Mandrivą mi działały, i proszę nie pisać że mam z Ubuntu Software Center instalować gdyż tam mi wywala błąd o tym że mam X11 anie X10. Z logów wynika że jakiś proces muszę zamknąć.

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'

creation time: Thu Jun 14 08:55:42 2012

installer version: 1.0.7


PATH: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin


option status:

 license pre-accepted : false

 update : false

 force update : false

 expert : false

 uninstall : false

 driver info : false

 precompiled interfaces : true

 no ncurses color : false

 query latest version : false

 OpenGL header files : true

 no questions : false

 silent : false

 no recursion : false

 no backup : false

 kernel module only : false

 sanity : false

 add this kernel : false

 no runlevel check : false

 no network : false

 no ABI note : false

 no RPMs : false

 no kernel module : false

 force SELinux : default

 no X server check : false

 no cc version check : false

 run distro scripts : true

 no nouveau check : false

 run nvidia-xconfig : false

 sigwinch work around : true

 force tls : (not specified)

 X install prefix : (not specified)

 X library install path : (not specified)

 X module install path : (not specified)

 OpenGL install prefix : (not specified)

 OpenGL install libdir : (not specified)

 utility install prefix : (not specified)

 utility install libdir : (not specified)

 installer prefix : (not specified)

 doc install prefix : (not specified)

 kernel name : (not specified)

 kernel include path : (not specified)

 kernel source path : (not specified)

 kernel output path : (not specified)

 kernel install path : (not specified)

 precompiled kernel interfaces path : (not specified)

 precompiled kernel interfaces url : (not specified)

 proc mount point : /proc

 ui : (not specified)

 tmpdir : /tmp

 ftp mirror : ftp://download.nvidia.com

 RPM file list : (not specified)

 selinux chcon type : (not specified)


Using: nvidia-installer ncurses user interface

-> License accepted.

-> Installing NVIDIA driver version 173.14.31.

-> Running distribution scripts

  executing: '/usr/lib/nvidia/pre-install'...

-> done.

-> The distribution-provided pre-install script failed! Continue installation 

  anyway? (Answer: Yes)

ERROR: The Nouveau kernel driver is currently in use by your system. This

    driver is incompatible with the NVIDIA driver, and must be disabled

    before proceeding. Please consult the NVIDIA driver README and your

    Linux distribution's documentation for details on how to correctly

    disable the Nouveau kernel driver.

WARNING: The modprobe configuration file to disable Nouveau,

     /etc/modprobe.d/nvidia-installer-disable-nouveau.conf, is already

     present. Please be sure you have rebooted your system since that file

     was written. If you have rebooted, then Nouveau may be enabled for

     other reasons, such as being included in the system initial ramdisk or

     in your X configuration file. Please consult the NVIDIA driver README

     and your Linux distribution's documentation for details on how to

     correctly disable the Nouveau kernel driver.

ERROR: Installation has failed. Please see the file

    '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions

    on fixing installation problems in the README available on the Linux

    driver download page at www.nvidia.com.

Sterowników z PPA próbowałeś?

https://launchpad.net/~ubuntu-x-swat/+archive/x-updates .

Jaki jest dokładny komunikat błędu?

Dokładniej jest takie coś:

The following packages have unmet dependencies:


nvidia-173: Depends: x11-common (>= 1:7.0.0) but 1:7.6+12ubuntu1 is to be installed

      Depends: xorg-video-abi-10 but it is not going to be installed

      Depends: xserver-xorg-core (>= 2:1.8.99.905-1ubuntu3) but 2:1.11.4-0ubuntu10.2 is to be installed

Zachwilkę sprawdze te sterowniki z PPA i dam rezultat.

Podaj wyniki:

apt-cache policy x11-common

cat /etc/apt/sources.list

cat /etc/apt/sources.list.d/*

lsb_release -a

uname -r

Wszystko po kolei tak jak podałeś. A tych PPA to nie umiem za bardzo :confused:

sebcsebcio@komp-dom:~$ apt-cache policy x11-common

x11-common:

 Zainstalowana: 1:7.6+12ubuntu1

 Kandydująca: 1:7.6+12ubuntu1

 Tabela wersji:

 *** 1:7.6+12ubuntu1 0

    500 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main i386 Packages

    100 /var/lib/dpkg/status

-------------------------------------


sebcio@komp-dom:~$ cat /etc/apt/sources.list

# deb cdrom:[Xubuntu 12.04 LTS _Precise Pangolin_ - Release i386 (20120423)]/ precise main multiverse restricted universe


# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to

# newer versions of the distribution.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted


## Major bug fix updates produced after the final release of the

## distribution.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted


## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu

## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any

## review or updates from the Ubuntu security team.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise universe

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise universe

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates universe

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates universe


## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 

## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to 

## your rights to use the software. Also, please note that software in 

## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu

## security team.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise multiverse

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates multiverse


## N.B. software from this repository may not have been tested as

## extensively as that contained in the main release, although it includes

## newer versions of some applications which may provide useful features.

## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review

## or updates from the Ubuntu security team.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-backports main restricted universe multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-backports main restricted universe multiverse


deb http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security main restricted

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security main restricted

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security universe

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security universe

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security multiverse

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security multiverse


## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's

## 'partner' repository.

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the

## respective vendors as a service to Ubuntu users.

# deb http://archive.canonical.com/ubuntu precise partner

# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu precise partner


## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party

## developers who want to ship their latest software.

deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu precise main

deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu precise main

-----------------------------

sebcio@komp-dom:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/*

cat: /etc/apt/sources.list.d/*: No such file or directory

-----------------------------

sebcio@komp-dom:~$ lsb_release -a

No LSB modules are available.

Distributor ID:	Ubuntu

Description:	Ubuntu 12.04 LTS

Release:	12.04

Codename:	precise

---------------------------

sebcio@komp-dom:~$ uname -r

3.2.0-23-generic

Masz jak byk napisane w błędzie, aby przed instalacją wyłączyć/wyłądować moduł nouveau z jądra. Próbowałeś tego?

Mogę wiedzieć z jakim cudem nVidia dodało samo do modprobe.d plik nvidia-installer-disable-nouveau i jak to ręcznie wyłączać po przez konsole(ctrl+alt+f1)?

Dodane 14.06.2012 (Cz) 20:56

Udało mi się uruchomić system, ale po starcie są jakieś białe kreski i nic się nie dzieje prawdopodobnie uszkodzony plik.