Błąd podczas ja jestem hosting mojej strony ASP.NET


(Geekastronaut) #1

Mojej strony ASP.NET kodowane w C# dobrze działa na mój system lokalny, ale gdy przesłane pliki w folderze httpdocs za pośrednictwem panelu plesk. Mam udostępnionego konta na hostforlife.eu i mam następujący błąd:

Server Error in '/' Application.
________________________________________
Compilation Error
Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.

Compiler Error Message: CS0246: The type or namespace name 'mydomain' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

Source Error:


Line 1: <%@ Application Language="C#" %>
Line 2: <%@ Import Namespace="mydomain" %>
Line 3: <%@ Import Namespace="System.Web.Optimization" %>
Line 4: <%@ Import Namespace="System.Web.Routing" %>

Source File: g:\PleskVhosts\mydomain.com\httpdocs\mydomain\Glob al.asax Line: 2

Pokaż dane wyjściowe kompilatora szczegółowe:

C:\Windows\SysWOW64\inetsrv> "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\csc .exe" /t:library /utf8output /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Core\v4.0_4.0.0.0 __b77a5c561934e089\System.Core .dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System .Web\v4.0_4.0.0.0__ b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll " /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Web.WebPages.Deployment\v4.0_2.0.0.0 __31bf3856a d364e35\System.Web.WebPages.Deployment.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Micr osoft.CSharp\v4.0_4.0.0.0__ b03f5f7f11d50a3a\Micros oft.CSharp.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Web.Services\v4.0_4.0.0.0 __b03f5f7f11d50a3a\Sys tem.Web.Services.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System .EnterpriseServices\v4.0_4.0.0.0__ b03f5f7f11d50a3a \System.EnterpriseServices.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\m scorlib.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Web.Extensions\v4.0_4.0.0.0 __31bf3856ad364e35\S ystem.Web.Extensions.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.WorkflowServices\v4.0_4.0.0.0__ 31bf3856ad364e35 \System.WorkflowServices.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Drawing\v4.0_4.0.0.0 __b03f5f7f11d50a3a\System.D rawing.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.ServiceModel\v4.0_4.0.0.0__ b77a5c561934e089\Sys tem.ServiceModel.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.ServiceModel.Web\v4.0_4.0.0.0 __31bf3856ad364e35 \System.ServiceModel.Web.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Web.DynamicData\v4.0_4.0.0.0__ 31bf3856ad364e35\ System.Web.DynamicData.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Activities\v4.0_4.0.0.0 __31bf3856ad364e35\Syste m.Activities.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Xml\v4.0_4.0.0.0__ b77a5c561934e089\System.Xml.d ll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Web.ApplicationServices\v4.0_4.0.0.0 __31bf3856a d364e35\System.Web.ApplicationServices.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Runtime.Serialization\v4.0_4.0.0.0__ b77a5c56193 4e089\System.Runtime.Serialization.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System .Data\v4.0_4.0.0.0 __b77a5c561934e089\System.Data.d ll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.IdentityModel\v4.0_4.0.0.0__ b77a5c561934e089\Sy stem.IdentityModel.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Data.DataSetExtensions\v4.0_4.0.0.0 __b77a5c5619 34e089\System.Data.DataSetExtensions.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.ServiceModel.Activation\v4.0_4.0.0.0__ 31bf3856a d364e35\System.ServiceModel.Activation.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Xml.Linq\v4.0_4.0.0.0 __b77a5c561934e089\System. Xml.Linq.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em\v4.0_4.0.0.0__ b77a5c561934e089\System.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.Configuration\v4.0_4.0.0.0 __b03f5f7f11d50a3a\Sy stem.Configuration.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.ComponentModel.DataAnnotations\v4.0_4.0.0.0__ 31 bf3856ad364e35\System.ComponentModel.DataAnnotatio ns.dll" /R:"C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Syst em.ServiceModel.Activities\v4.0_4.0.0.0__31bf3856a d364e35\System.ServiceModel.Activities.dll" /out:"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 \Temporary ASP.NET Files\root\ba70df64\8ad7fdd9\App_global.asax.8gpjf mvi.dll" /debug- /optimize+ /w:4 /nowarn:1659;1699;1701;612;618 /warnaserror- "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Tem porary ASP.NET Files\root\ba70df64\8ad7fdd9\App_global.asax.8gpjf mvi.0.cs" "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Tem porary ASP.NET Files\root\ba70df64\8ad7fdd9\App_global.asax.8gpjf mvi.1.cs"


Microsoft (R) Visual C# Compiler version 4.0.30319.17929

for Microsoft (R) .NET Framework 4.5
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

g:\PleskVhosts\mydomain.com\httpdocs\mydomain\Glob al.asax(2,11): error CS0246: The type or namespace name 'mydomain' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
g:\PleskVhosts\mydomain.com\httpdocs\mydomain\Glob al.asax(3,22): error CS0234: The type or namespace name 'Optimization' does not exist in the namespace 'System.Web' (are you missing an assembly reference?)
g:\PleskVhosts\mydomain.com\httpdocs\mydomain\Web. config(24,21): error CS0234: The type or namespace name 'AspNet' does not exist in the namespace 'Microsoft' (are you missing an assembly reference?)

________________________________________
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.0.30319.18056

(Drobok) #2

Utworzyłeś aplikację czy stronę internetową :arrow: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd547590.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 powinieneś skorzystać z folderu ~/App_Code zgodnie z http://stackoverflow.com/questions/17496668/asp-net-compiler-cant-find-any-namespace

 

Używasz translatora ? Twoje zdania nie są w żadnym stopniu poprawne, skorzystaj z opcji edytuj i popraw post zgodnie z zasadami językowymi.

 

ENG:

U created web application or website ? 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd547590.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 U shoud create folder called ~/App_Code read tips here http://stackoverflow.com/questions/17496668/asp-net-compiler-cant-find-any-namespace

 

Are u using translator ? Your polish very bad. Please edit your post using language rules.