Błąd podczas odtwarzania filmu


(system) #1

SIema chcę odtworzyc film a przy odtwarzaniu wyskakuje mi błąd

[0x80040265]

[FileInfo]

FileExtension=.zip

FileSize=12180

[FilterRenderError]

CLSID="{E436EBB5-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}"

Filter="File Source (Async.)"

Pin="Output"

Major Type: Stream; Sub Type: Null; Format: Null

Major Type: Stream; Sub Type: Null; Format: Null\


(adam749) #2
FileExtension=.zip

To jest format archiwum. Wypakuj to programem np: Winrar (możesz też bez programu. System powinien mieć zintegrowane narzędzie do obsługi ZIPów) i potem odtwórz.


(Cedar) #3

Pewnie chcesz wczytać ten film z poziomu odtwarzacza? Wystarczy jak klikniesz (w większości popularnych systemów) na ten plik z filmem (podobno) to dopiero wtedy zobaczysz prawidłowy plik do odtworzenia - przeciągnij go np. na pulpit, nastąpi rozpakowanie, dopiero wtedy odtwórz film.