Błąd podczas próby wyświetlenia zawartości tablicy (VB)


(Krzysztof 7) #1

Mam do napisania program któremu podajemy kwotę i oprocentowanie a on oblicza po ilu latach nastąpi powiększenie kwoty początkowej 4 razy. Ma on wyświetlać w tablicy oszczędności po kolejnych latach. Napisałem coś takiego, ale pojawia się problem którego nie potrafię rozwiązać. Załączam screena z błędem.

Screen błędu:

60761074.jpg

Uploaded with ImageShack.us

Oczwiście MsgBox będzie bardziej rozbudowany, ale to już jak uporam się z w/w błędem

Czy ktoś wie co tutaj jest nie tak?


(floyd) #2

Dużo błędów.

Deklarujesz zmienną ReDim T(0 To Rok) gdzie wartość zmiennej ROK=0 trzeba zmienić na inną wartość np. 100 :slight_smile:

W pętli

Do

Rok = Rok + 1

N = N + N * P

T(i) = N

Loop until N >= 4 * X

Używasz zmiennej i która ma stałą wartość=0 a powinna się zmieniać czyli trzeba by użyć: i=i+1

np:

Do

Rok = Rok + 1

N = N + N * P

T(i) = N

i=i+1

Loop until N >= 4 * X

A na dobrą sprawę po co w ogóle ta zmienna T(i) aby skomplikować? :slight_smile:

Wystarczyło by tak:

Dim X, N, P As Single

Dim TTT As String

Do

X = Val(InputBox("Podaj kwotę X:", "VB"))

Loop Until X > 0

Do

P = Val(InputBox("Podaj oprocentowanie P: ", "VB"))

Loop Until P > 0

P = P / 100: N = X

Do

N = N + N * P

TTT = TTT + Str(N) + ","

Loop Until N >= 4 * X

msgbox = TTT