Błąd podczas uruchamiania Foobar (raport błębu)


(Larry Bigl) #1

Witam, mam problem z foobarem, otóż przy uruchamianiu pojawia się, że aplikacja wygenerowała błąd i zostanie zamknięta-standardowe windowsowe gadanie :wink:

Reinstalka nie pomogła, czyszczenie rejestru też.

Oto raport jaki się pojawił po zamknięciu aplikacji przez system:

Illegal operation:

Code: C0000005h, flags: 00000000h, address: 4EC37222h

Access violation, operation: write, address: 00000000h

Call path:

entry=>app_mainloop

Code bytes (4EC37222h):

4EC371E2h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4EC371F2h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 C4

4EC37202h: 41 7A 09 33 C0 DD D8 40 D9 EE EB 14 D8 15 7C 15

4EC37212h: BC 4E DF E0 F6 C4 41 75 04 6A 02 EB 02 6A 03 58

4EC37222h: D9 1B 5F 5E 5B 5D C2 0C 00 CC CC CC CC CC 8B FF

4EC37232h: 55 8B EC 83 EC 18 D9 45 40 8B 45 38 D8 1D 38 16

4EC37242h: BC 4E 53 56 8B 75 2C 33 C9 89 0E 89 08 DF E0 57

4EC37252h: F6 C4 41 7A 03 89 4D 44 8B 7D 10 D9 EE 8B 5D 0C

Stack (0012F650h):

0012F630h: 00000000 00000000 E1646980 00000001

0012F640h: ECDDE9BC BF9A39B0 ECDDED38 BF985C66

0012F650h: 4EC139B4 0012F690 0012F68C 0012F664

0012F660h: 00FE3CA8 4EBC1580 74614D31 FFFFFFFF

0012F670h: 3F800000 00000000 00000000 3F800000

0012F680h: 00000000 00000000 00000000 00000002

0012F690h: 0012F918 0012F6B0 4EC13A00 0012F6B8

0012F6A0h: 00FE38E4 0012F7E8 00FE3CA8 00000000

0012F6B0h: 0012F6D0 4EC0C337 00FE38E4 42C00000

0012F6C0h: 42C00000 0012F968 00FE3CA8 00FE3810

0012F6D0h: 0012F950 4EC15EFE 00000002 00FE38E4

0012F6E0h: 00FE3CBC 42C00000 42C00000 00FE3810

0012F6F0h: 00FE3CA8 00000000 41000000 41900000

0012F700h: 41000000 41880000 00000000 00000000

0012F710h: 00000000 00000000 00000000 00000000

0012F720h: 00000000 00000000 00000000 00000000

0012F730h: 00000000 00000000 00000000 00000000

0012F740h: 00000000 00000000 00000000 00000000

0012F750h: 00000000 00000000 00000000 00000000

0012F760h: 00000000 00000000 00000000 00000000

Registers:

EAX: 00000001, EBX: 00000000, ECX: 00000000, EDX: 00000000

ESI: 00FE3CA8, EDI: 0012F7E8, EBP: 0012F694, ESP: 0012F650

Crash location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h


Loaded modules:

foobar2000 loaded at 00400000h - 0051E000h

ntdll loaded at 7C900000h - 7C9B2000h

kernel32 loaded at 7C800000h - 7C8FB000h

COMCTL32 loaded at 773C0000h - 774C2000h

msvcrt loaded at 77C00000h - 77C58000h

ADVAPI32 loaded at 77DC0000h - 77E6C000h

RPCRT4 loaded at 77E70000h - 77F01000h

GDI32 loaded at 77F10000h - 77F56000h

USER32 loaded at 77D30000h - 77DC0000h

SHLWAPI loaded at 77F60000h - 77FD6000h

SHELL32 loaded at 7C9C0000h - 7D1DB000h

ole32 loaded at 774D0000h - 7760D000h

shared loaded at 10000000h - 1002A000h

COMDLG32 loaded at 76380000h - 763C9000h

uxtheme loaded at 5B1D0000h - 5B208000h

AM27105 loaded at 00A60000h - 00A9B000h

ws2_32 loaded at 71A50000h - 71A67000h

WS2HELP loaded at 71A40000h - 71A48000h

foo_albumlist loaded at 00AF0000h - 00B55000h

foo_cdda loaded at 00B80000h - 00BB5000h

foo_converter loaded at 00BE0000h - 00C45000h

foo_dsp_std loaded at 00C70000h - 00CB7000h

foo_input_std loaded at 00CE0000h - 00E05000h

foo_rgscan loaded at 00E30000h - 00E80000h

foo_ui_std loaded at 00EA0000h - 00F53000h

gdiplus loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

MSIMG32 loaded at 76350000h - 76355000h

pshook loaded at 00F90000h - 00F9A000h

ctagent loaded at 00FB0000h - 00FC0000h

ggwhook loaded at 01100000h - 0111A000h

imagehlp loaded at 76C80000h - 76CA8000h

DBGHELP loaded at 59BC0000h - 59C61000h

VERSION loaded at 77BF0000h - 77BF8000h


Stack dump analysis:

Address: 4EC139B4h, location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

Address: 4EBC1580h, location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

Address: 4EC13A00h, location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

Address: 4EC0C337h, location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

Address: 4EC15EFEh, location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

Address: 4EBC16C0h, location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

Address: 4EC188EAh, location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

Address: 4EC1A617h, location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

Address: 4EBE667Fh, location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

Address: 4EBF8612h, location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

Symbol: "GdipDrawLine" (+000000C1h)

Address: 4EBF869Ch, location: "gdiplus", loaded at 4EBC0000h - 4ED63000h

Symbol: "GdipDrawLineI" (+00000037h)

Address: 00EDED7Ah, location: "foo_ui_std", loaded at 00EA0000h - 00F53000h

Address: 00EDEC84h, location: "foo_ui_std", loaded at 00EA0000h - 00F53000h

Address: 00F123ADh, location: "foo_ui_std", loaded at 00EA0000h - 00F53000h

Address: 00EEF9D5h, location: "foo_ui_std", loaded at 00EA0000h - 00F53000h

Address: 00EEF52Dh, location: "foo_ui_std", loaded at 00EA0000h - 00F53000h

Address: 00EA7164h, location: "foo_ui_std", loaded at 00EA0000h - 00F53000h

Address: 77D38709h, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "GetDC" (+00000072h)

Address: 77D387EBh, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "GetDC" (+00000154h)

Address: 77D60494h, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "GetClipboardFormatNameA" (+0000014Fh)

Address: 77D38808h, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "GetDC" (+00000171h)

Address: 77D3B368h, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "DefWindowProcW" (+00000183h)

Address: 77D60494h, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "GetClipboardFormatNameA" (+0000014Fh)

Address: 77D3B378h, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "DefWindowProcW" (+00000193h)

Address: 77D3B3B4h, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "DefWindowProcW" (+000001CFh)

Address: 7C90EAE3h, location: "ntdll", loaded at 7C900000h - 7C9B2000h

Symbol: "KiUserCallbackDispatcher" (+00000013h)

Address: 77D3B31Bh, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "DefWindowProcW" (+00000136h)

Address: 77D393C6h, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "PeekMessageW" (+0000014Eh)

Address: 77D39385h, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "PeekMessageW" (+0000010Dh)

Address: 77D393DFh, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "PeekMessageW" (+00000167h)

Address: 77D3E666h, location: "USER32", loaded at 77D30000h - 77DC0000h

Symbol: "DestroyWindow" (+00000000h)

Address: 0042C0F0h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 1000263Ah, location: "shared", loaded at 10000000h - 1002A000h

Symbol: "uPrintCrashInfo_SetDumpPath" (+000000CAh)

Address: 0042CD0Dh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004D0F50h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004D0F34h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004D0F34h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 00400000h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004D0F18h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 7C90EE18h, location: "ntdll", loaded at 7C900000h - 7C9B2000h

Symbol: "strchr" (+00000117h)

Address: 7C9106F0h, location: "ntdll", loaded at 7C900000h - 7C9B2000h

Symbol: "RtlAllocateHeap" (+0000011Ch)

Address: 7C9106EBh, location: "ntdll", loaded at 7C900000h - 7C9B2000h

Symbol: "RtlAllocateHeap" (+00000117h)

Address: 00498DD1h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 7C90E027h, location: "ntdll", loaded at 7C900000h - 7C9B2000h

Symbol: "ZwQueryInformationProcess" (+0000000Ch)

Address: 1000263Ah, location: "shared", loaded at 10000000h - 1002A000h

Symbol: "uPrintCrashInfo_SetDumpPath" (+000000CAh)

Address: 004C8258h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004B4775h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 0042CF49h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 00400000h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 0049BFCEh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004993B1h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004993ABh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004BAF9Ch, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004B9600h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 0049AF90h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004993ABh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004993BFh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004B9600h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004B4B5Fh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 0049AD3Fh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 00400000h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004A2846h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 0049AF90h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 7C816D4Fh, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C8FB000h

Symbol: "RegisterWaitForInputIdle" (+00000049h)

Address: 7C8399F3h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C8FB000h

Symbol: "FindAtomW" (+00000094h)

Address: 7C816D58h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C8FB000h

Symbol: "RegisterWaitForInputIdle" (+00000052h)

Address: 0049ADAAh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004E0049h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004B0063h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 00500069h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 00500069h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 00410072h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004E0049h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 00500069h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h

Address: 004D002Eh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 0051E000h


Version info: 

foobar2000 v0.9.5

UNICODE

Windows 5.1Additional info:

Default User Interface 0.9.5 (foo_ui_std)

Standard Input Array 1.0 (foo_input_std)

CD Audio Decoder 2.1.2 (foo_cdda)

Converter 1.0.2 (foo_converter)

Album List 4.1 (foo_albumlist)

Standard DSP Array 1.0 (foo_dsp_std)

ReplayGain Scanner 2.0.2 (foo_rgscan)

foobar2000 core 0.9.5 (Core)

(Zvhirek) #2

a spróbuj zainstalować foobara2000 w wersji 0.9.4


(Jacu2008) #3

A robiłeś pełny skan kompa?


(Larry Bigl) #4

tak sprawdzałem. instalowałem też starsze wersje foobar'a i to samo:|:frowning: wie ktoś jak pomóc?:>


(Kris) #5

Może jakieś wtyczki się gryzą, zainstaluj czystą wersję bez wtyczek może to pomoże.


(Larry Bigl) #6

instalowałem też nic, nawet golutki foobar nie działa:/ wkurzę się i format poleci;/ czyściłem rejestr, nie potrzebne dll'ki foldery wszystko co się da tylko po foobarze i nic nie pomaga wrr:|


(Adasbimbajs) #7

to zainstaluj nową i uruchom ją z pupitu (jeśli masz zaznaczoną opcję że chcesz umieścić skrót na pulpicie podczas instalacji tego programu).


(Larry Bigl) #8

tez nic ie dawało w żaden sposób się nie uruchamiał:expressionless: przywróciłem obraz dysku :smiley:


(Adasbimbajs) #9

a spróbuj usunąć pliki tymczasowe może ci pomoże


(Larry Bigl) #10

też nic nie pomagało, czyszczenie rejestru dysku temp'ów i wsiego innego nic nie pomogło:( na szczęście jak mi coś muli kompa nie bawię się, format i obraz hdd ze wszystkimi sterami i programami od razu:)