Błąd podczas uruchamiania systemu (Win XP)


(Jesper1) #1

Witam, od kilku dni podczas uruchamiania się systemu pojawia się taki oto błąd:

15ea049b59bc484dm.jpg

Co powinienem zrobić by go usunąć, a przede wszystkim co się właściwie stało?


(djkamil09061991) #2
  1. W menu Start wybierz Uruchom i wywołaj komendę:

services.msc

  1. Na liście odszukaj Microsoft SQL Server VSS Writer i klikjnij dwukrotnie.

  2. W polu "Typ uruchomienia" wybierz "Wyłączony".

  3. Kliknij OK i ponownie uruchom komputer.


(Jesper1) #3

Hm niestety nie ma tam takiego wpisu...