Błąd podczas walidacji formularza


(h0lend3r) #1

Dla pola username minimalna ilość znaków to 2, a maksymalna 16. Po wpisaniu wartości pomiędzy 2 a 16 znaków, wyskakują błąd, informujący o tym, że podana wartość jest za mała. http://scr.hu/6bka/604bi To samo dzieje sie z polem password.

Validation::validate(['username' => Validator::notEmpty()->min(2)->max(24),
           'email' => Validator::notEmpty()->email(),
           'password' => Validator::notEmpty()->min(6)->max(32),
           'repeatedPassword' => Validator::notEmpty()->equals($_POST['password'])
           ], $_POST);

Tak wygląda wywoływanie metody walidującej, a to sama metoda:

public static function validate($fieldsAndRules, $request)
  {
    try {

      $validator = new Validator();

      foreach ($fieldsAndRules as $field => $rules) {
        $validator->key($field, $rules);
      }

      $validator->assert($request);

    } catch (AbstractNestedException $e) {
      self::$messages = $e->getMessages();  
    }
  }

Używam biblioteki respect/Validation. To cały widok html:

<?php addPartial('header'); ?>

  <div class="container">
    <div id="loginbox" style="margin-top:50px;" class="mainbox col-md-6 col-md-offset-3 col-sm-8 col-sm-offset-2">
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <div class="panel-title text-center">Sign Up</div>
        </div>

        <div style="padding-top:30px" class="panel-body">

          <div style="display:none" id="login-alert" class="alert alert-danger col-sm-12"></div>

          <form action="/shop/auth/postRegister" method="post" class="form-horizontal" role="form">

            <div style="margin-bottom: 25px" class="input-group">
              <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon glyphicon-user"></i></span>
              <input type="text" class="form-control" name="username" value="<?= \Shop\libs\Session::flash('input-username') ?>" placeholder="Username">
            </div>

            <?php if(\Shop\libs\Session::has('error-username')): ?>
              <div class="label label-danger label-form">
                <?= \Shop\libs\Session::flash('error-username') ?>
              </div>
            <?php endif; ?>

            <div style="margin-bottom: 25px" class="input-group">
              <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon glyphicon-envelope"></i></span>
              <input type="text" class="form-control" name="email" value="<?= \Shop\libs\Session::flash('input-email') ?>" placeholder="Email Address">
            </div>

            <?php if(\Shop\libs\Session::has('error-email')): ?>
              <div class="label label-danger label-form">
                <?= \Shop\libs\Session::flash('error-email') ?>
              </div>
            <?php endif; ?>

            <div style="margin-bottom: 25px" class="input-group">
              <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon glyphicon-lock"></i></span>
              <input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Password">
            </div>

            <?php if(\Shop\libs\Session::has('error-password')): ?>
              <div class="label label-danger label-form">
                <?= \Shop\libs\Session::flash('error-password') ?>
              </div>
            <?php endif; ?>

            <div style="margin-bottom: 25px" class="input-group">
              <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon glyphicon-lock"></i></span>
              <input type="password" class="form-control" name="repeatedPassword" placeholder="Repeat Password">
            </div>

            <?php if(\Shop\libs\Session::has('error-repeatedPassword')): ?>
              <div class="label label-danger label-form">
                <?= \Shop\libs\Session::flash('error-repeatedPassword') ?>
              </div>
            <?php endif; ?>

            <div style="margin-top:10px" class="form-group">
              <!-- Button -->

              <div class="col-sm-12">
                <input type="submit" value="Register" class="btn btn-primary btn-block"/>
              </div>
            </div>          </form>
        </div>
      </div>
    </div>

<?php addPartial('footer'); ?>

To klasa którą używam do przekierowywania gdy np. walidacja nie przebiegnie niepomyślnie:

class Redirect
{

  public static function to($href)
  {
    $href = 'http://' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "/shop/{$href}";
    header("Location: {$href}");

    return new self;
  }

  public static function intended()
  {
    header("location: " . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

    return new self;
  }

  public function with($key, $value)
  {
    Session::set($key, $value);
    return $this;
  }

  public function withInput()
  {
    foreach ($_POST as $key => $value)
    {
      Session::set('input-' . $key, $value);
    }

    return $this;
  }

  public function withErrors($errors)
  {
    for($i = 0; $i < count($errors); $i++)
    {
      Session::set('error-' . array_keys($_POST)[$i], $errors[$i]);
    }
  }

if(Validation::fails())
{
   Redirect::intended()
       ->withInput()
       ->withErrors(Validation::getMessages());

}

Myśle, że ten błąd występuje gdzieś w sesji, lecz nie jestem w stanie tego zlokalizować. Wkleje jeszcze cały kod klasy Session:

class Session
{

  public static function has($key)
  {
    return isset($_SESSION[$key]) ? true : false;
  }

  public static function set($key, $value)
  {
    return $_SESSION[$key] = $value;
  }

  public static function get($key)
  {
    return isset($_SESSION[$key]) ? $_SESSION[$key] : '';
  }

  public static function delete($key)
  {
    if(self::has($key))
    {
      unset($_SESSION[$key]);
    }
  }

  public static function flash($key, $val = '')
  {
    if(self::has($key))
    {
      $session = self::get($key);
      self::delete($key);
      return $session;
    }
    else
    {
      self::set($key, $val);
    }
  }

}