Błąd przy instalacji szablonu gBlue

Mam problem z forum phpBB. Gdy wrzuce szablon na strone do katalogu /templates/ i klikam na dodaj w panelu admina wyskakuje mi taki błąd:

Błąd Ogólny

Could not insert theme data!


DEBUG MODE


SQL Error : 1054 Unknown column 'tr_color_helped' in 'field list'


INSERT INTO phpbb_themes (template_name, style_name, head_stylesheet, body_background, body_bgcolor, body_text, body_link, body_vlink, body_alink, body_hlink, tr_color1, tr_color2, tr_color3, tr_color_helped, tr_class1, tr_class2, tr_class3, th_color1, th_color2, th_color3, th_class1, th_class2, th_class3, td_color1, td_color2, td_color3, td_class1, td_class2, td_class3, fontface1, fontface2, fontface3, fontsize1, fontsize2, fontsize3, fontcolor1, fontcolor2, fontcolor3, fontcolor_admin, fontcolor_jradmin, fontcolor_mod, factive_color, faonmouse_color, faonmouse2_color, span_class1, span_class2, span_class3, img_size_poll, img_size_privmsg) VALUES ('gBlue', 'gBlue', 'gBlue.css', '', 'E5E5E5', '000000', '006699', '5493B4', '', 'DD6900', 'EFEFEF', 'DEE3E7', 'D1D7DC', 'F0EDDE', '', '', '', '98AAB1', '006699', 'FFFFFF', 'cellpic1.gif', 'cellpic.gif', 'cellpic2.jpg', 'FAFAFA', 'FFFFFF', '', 'row1', 'row2', '', 'Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif', 'Trebuchet MS', 'Courier, ''Courier New'', sans-serif', '10', '11', '12', '444444', '006600', 'ffa34f', 'FFA34F', '993333', '006600', 'F9F9F0', 'F7F7F7', 'ECECEC', '', '', '', '0', '0')


Line : 121

File : admin_styles.php

Co zrobić żeby działało?

a wrzcuciłeś w takiej strukturze:

/templates/gBlue/ pliki ?